Grab ID

New Introduction Screen

Para mag sign in, i-click ang SIGN IN button

Maaaring mag sign in gamit ang IMEI number o ang nakaregister na GMAIL account

Google Sign In

Kailangan i-enter ang iyong Gmail na naka register sa Grab kung walang na-detect na Gmail ang Grab Driver App

I-enter ang password sa iyong Gmail account

Makikita sa screen selection kung mayroon namang na-detect na Gmail account

I-enter ang password sa iyong Gmail account