Driver History

Ang New and Improved Grab Driver App ay dinesenyo ayon sa pangangailangan ninyo. Dito, mas mapapadali na ang pag check ng inyong kita.

New Sign-in Page

Maaaring mag sign in gamit ang IMEI number o ang nakaregister na GMAIL account. Para sa karagdagang impormasyon, click here.

Weekly Tab

Current Week:
Ipinapakita ang nakolektang pamasahe at ang nakumpletong jobs sakasalukuyang linggo mula Lunes

Last Week:
Ipinapakita ang nakolektang pamasahe at ang nakumpletong jobs ng huling linggo
Makikita rin kung magkano ang itinaas o ibinaba ng nakolektang pamasahe mula isang linggo

Previous Weeks:
Ipinapakita ang weekly summary ng huling tatlong linggo

Daily Tab

  • Maaari mo nang balikan ang iyong past transactions for the last 30 days
  • Makikita mo na rin kung magkano ang nakolekta mong pamasahe araw araw
  • May listahan din ng lahat ng jobs na iyong nakuha, nakumpleto man o hindi.

Job Details

  • Pick Up and Drop Off Location
  • Distance
  • Payment Method
  • Service Type

Earnings Summary

Ipinapakita ang breakdown ng pamasaheng nakolekta

  • GrabPay o Cash
  • Promo
  • Commission Deduction

FAQs

Q: Ano ang ibig sabihin ng Peso Values sa Daily at Weekly list?

A: Ang Peso Values na ipinapakita sa Daily at Weekly list ay ang total ng pamasahe na nakolekta kada ride at kada araw

Q: Ano ang ibig sabihin ng ‘CANCELLED’ sa Daily job list?

A: ‘CANCELLED’ ang nakalagay sa bookings na Cancelled by Driver or Cancelled by Passenger or Cancelled by Operator. Maaari mong makita kung sino ang nag-cancel sa Job Details

Q: Ano ang distance na ipinapakita sa Job Details?

A: Iyan ay kung gano kalayo ang pick up at drop off points ng isang job

Q: Ano ang ibig sabihin ng Usual Fare sa Job Details?

A: Ang Usual Fare ay ang pamasahe na dapat matatanggap mo kung walang demand surcharge

Q: Ano ang Demand Surcharge?

A: Ang Demand Surchage ay ang karagdagan pamasahe na natatanggap mo tuwing mataas ang demand.Usual Fare + Demand Surcharge = Fare as computed by system.

Q: Kailan ito magiging available sa Grab Driver App?

A: Ang update na ito ay available lamang sa version 5.12 simula March 15, 2017

Q: Paano mag-update ng Grab Driver App?

A: Pumunta sa Google Playstore at hanapin ang Grab Driver (GTX Driver)