Access GrabAcademy

Dear Partner,

Ang GrabAcademy ay isang in-app learning feature na dinisenyo para sa mga Driver-Partners.
Sa Training, makaka-access ka sa short training programmes at daily quizzes. Ang series na ito ay tumatalakay din sa mga sumusunod:

  • Defensive Driving
  • Avoid Harassment Misunderstanding
  • Positive Body Language
  • Be Ready to Help
  • New Features Training

Sa Library, makikita mo ang mga short articles na may useful information at iba pang tips para matulungan kang maging effective at successful.

Umpisahan mo na ngayon ang iyong learning journey sa GrabAcademy!

Mahusay! Paano ko maa-access ang GrabAcademy?
Step 1:  Pumunta sa ‘More’, at i-tap ang ‘Support’
Step 2:  I-tap ang ‘GrabAcademy’ option
Step 3:  Kumpletuhin ang daily quizzes at maka score ng points!
Step 4:  Bisitahin ang ‘Library’ para sa feature guide at quick tips