GrabShare

ခရီးလမ္းေၾကာင္းတူတဲ့ ခရီးသည္အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ပထမဆံုး အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ GrabShare နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ရင္း ပိုေကာင္းတဲ့၀င္ေငြေတြ ဖန္တီးလိုက္ပါ။

GrabShare ဆုိတာဘာလဲ?

GrabShare ဆုိတာ လမ္းေၾကာင္းတူညီေသာ ခရီးသည္ေတြကုိ ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းထဲမွာတင္ ဘြတ္ကင္ႏွစ္ခုနဲ႔အထက္ လက္ခံႏုိင္ၿပီး၊ တူညီတဲ့ ေလာင္စာဆီပမာဏနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကုိ အသံုးျပဳၿပီး မိမိရဲ႕ ဝင္ေငြေတြကုိ ပုိမုိတုိးျမွင့္လာႏုိင္ေစမယ့္အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္အတြက္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး အဲ့ဒီလုိ အေျခအေနေတြကေတာ့:

GrabTaxi ယာဥ္ေမာင္းအားလံုးဟာ GrabShare ခရီးစဥ္ေတြကုိ အလုိအေလ်ာက္ရလက္ခံရရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ တူညီတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြကေန ဝင္ေငြေတြ ပုိမုိရရွိေစမွာပါ။

ကနဦးအစအေနနဲ႔ GrabShare ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာသာ ရရွိႏိုင္မွာပါ။


GrabShare နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ရရွိႏုိင္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရွိပါတယ္။

လမ္းေၾကာင္းတူ ခရီးသည္မ်ားမွ ခရီးစဥ္တစ္ခု ထက္မကလက္ခံႏုိင္ျခင္း

ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းတြင္ ခရီးသည္၂ဦးသာစီးလို့ရတာမို့လို့ မိတ္ေဆြတို့ကားေပၚတြင္ ေနရာမ်ားပိုျခင္း

ဝင္ေငြမ်ားမ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း – Grabshare ျဖင့္ရရွိထားေသာ ခရီးစဥ္တုိင္းဟာ Weekly Incentive ထဲမွာပါဝင္မွာျဖစ္လို႔ အပိုဆုေၾကးမ်ားရရွိႏိုင္ပါသည္။


GrabShare ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းတည္း ရရွိမည့္အစား ခရီးစဥ္မ်ား ပုိမုိရရွိႏုိင္ျခင္း

ခရီးစဥ္္တစ္ခုတြင္ အမ်ားဆံုး ခရီးသည္ ၂ဦးသာ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း

ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျခင္းႏွင့္ အပိုခရီးစဥ္ထပ္ေပါင္းထည့္၍မရျခင္း

GrabTaxi ကဲ့သို႔ပင္ တူညီေသာ Acceptance Rating, Cancellation Rate ႏွင့္ Driver Rating မ်ား ရွိျခင္း

GrabTaxi ႏွင့္ GrabShare ဘာကြာျခားလဲ?

လမ္းေၾကာင္းတူညီ၊ အခ်ိန္တူညီေသာ ဘြတ္ကင္ႏွစ္ခုနဲ႔ အထက္ ရရွိႏုိင္သည္။

VS

တစ္ႀကိမ္မွာ ဘြတ္ကင္တစ္ခုသာ လက္ခံႏုိင္မည္။

ဘြတ္ကင္တစ္ခုတြင္ အမ်ားဆံုး ခရီးသည္ ၂ဦးသာ ပါဝင္ႏုိင္သည္။

VS

ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းတြင္ အမ်ားဆံုး ခရီးသည္ ၄ဦးသာ စီးနင္းႏိုင္သည္။

Job card တြင္ အျပာေရာင္အမွတ္ႏွင့္ “GrabShare” ဟု ဘယ္ဘက္ထိပ္တြင္ေဖာ္ျပထားမည္။

VS

Job card တြင္ ခဲေရာင္အမွတ္ႏွင့္ “GrabTaxi” ဟု ဘယ္ဘက္ထိပ္တြင္ေဖာ္ျပထားမည္။

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား

App ကုိယံုၾကည္စိ္တ္ခ်ပါ။ – Grab App မွာ လမ္ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ အကိုက္ညီဆံုး လမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခ်ထားေပးသြားမွာပါ။

ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္ ၃ မိနစ္ ယာဥ္ေမာင္းအေနနဲ႔ ခရီးသည္ေတြကုိ Pick up point ေရာက္တဲ့အခါ ခရီးသည္ေတြကုိ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ၃မိနစ္သာ ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္လဲ?

Grab ကိုေဒါင္းလုပ္ခ္ျပဳလုပ္မည္

Scan QR Code

အေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား

ဟုတ္ပါတယ္၊ GrabShare ခရီးစဥ္ေတြမွာ သင့္ရရွိမယ့္ Incentive ေတြကုိ ထည့္သြင္း ေရတြက္ထားပါတယ္။ အကယ္၍ Grabshare ခရီးစဥ္မွာဘြတ္ကင္တစ္ခုသာရရင္ ေကာ္မရွင္း ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္

GrabShare ကုိ ထည့္သြင္းဖုိ႔ ဘာမွ လုပ္စရာမလုိပါဘူး၊ မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ GrabDriver App ထဲမွာအလိုေလ်ာက္ေပၚလာမွာပါ

GrabShare ဟာ GrabTaxi နဲ႔ တူညီတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြပဲ ရွိမွာပါ၊ GrabTaxi တြင္ ေကာက္ခံရမည့္ေငြကိုေဖာ္ျပသလိုပဲ GrabShare တြင္လည္း ထိုသို႔ ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းစရာမလုိပါဘူး။ အလုပ္လက္ခံရာေနရာမွာ ဘယ္ခရီးစဥ္က GrabShare ဘယ္ခရီးစဥ္က GrabTaxiဆိုတာကို ခြဲျခားႏုိင္မွာပါ

မလုိပါဘူး၊ ယာဥ္ေမာင္းအားလံုးမွာ ရွိတဲ့ Grab ရဲ႕ Cash နဲ႔ Credit Wallet ေတြနဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ ေငြအလြဲအေျပာင္း အားလံုးက အတူတူပါပဲ။

GrabShare ဘြတ္ကင္ဟာ ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းကုိ အတူတကြ မွ်ေဝစီးနင္းဖို႔ျဖစ္ၿပီး ဘြတ္ကင္ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴရႈလုိ႔မရေၾကာင္း အသိေပးပါ။ တကယ္လုိ႔ ခရီးသည္က ဆက္လက္ျငင္းခုန္ေနတယ္ဆုိရင္ ခရီးစဥ္အဆံုးထိ လုိက္ပုိ႔ေပးၿပီး ခရီးစဥ္အတြက္ Rate လုပ္တဲ့ေနရာမွာ “ခရီးစဥ္မွ်ေဝ မစီးနင္းလိုျခင္း” လုိ႔ ေရးသားၿပီး ခရီးသည္ကုိ Grab ထံ တိုက္ရုိက္တိုင္တန္းႏုိင္ပါတယ္။

မရႏုိင္ပါဘူး၊ GrabShare ဘြတ္ကင္ေတြလက္ခံဖုိ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့ရင္ သင့္ရဲ႕ Acceptance Rate ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

App မွာ ျပထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းဟာ ေနာက္ဆံုးေစ်းႏႈန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ညွိႏႈိင္းေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ GrabShare ဘြတ္ကင္နဲ႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းသာ ရရွိခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ Grab ကေန ၅၀% ေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမွာပါ။

ဘြတ္ကင္တစ္ခုအတြက္ ၃မိနစ္သာ ေစာင့္ဆုိင္းေပးရမွာပါ။ ဒါက GrabTaxi မွာ ငါးမိနစ္ ေစာင့္ရတာနဲ႔ ကြာျခားသြားတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။

GrabTaxi နဲ႔ ေကာ္မရွင္ႏႈန္းထား အတူတူပါပဲ။

ရႏုိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕ AR နဲ႔ CR ေတြကုိ ထိခိုက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ App ကုိ သတိထားၾကည့္ေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုထဲ ရတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးသြားတဲ့အခါ ေကာ္မရွင္တစ္ဝက္ကုိ ျပန္လည္ ေပးသြားမွာပါ။

မညွိႏႈိင္းေပးပါဘူး၊ ပထမခရီးသည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေၾကးဟာ နဂိုအတုိင္းရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမတူညီတဲ့ ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းေတြအတြက္ ေကာ္္မရွင္တစ္ဝက္ကုိ ျပန္ၿပီး Top Up လုပ္ေပးမွာပါ။

GrabShare ဘြတ္ကင္နဲ႔ ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးသည္ အမ်ားဆံုး ၂ဦးသာ တင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရီးသည္ကုိ GrabShare ခရီးစဥ္ကုိ Cancel လုပ္ေပးၿပီး GrabTaxi သာ ငွားရမ္းဖုိ႔ အႀကံျပဳပါ။

ဒုတိယေျမာက္ဘြတ္ကင္ဟာ ပထမေျမာက္ ခရီးသည္ကုိ Pick-up မလုပ္ခင္နဲ႔ Drop Off မခ်ခင္ ဘယ္ေနရာကမဆုိ ဝင္လာႏုိင္ပါတယ္။

GrabShare ခရီးစဥ္ေတြမွာ App ကေပးထားတဲ့ Pick-up နဲ႔ Drop-off အစီအစဥ္အတုိင္းသာ လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ Grab ရဲ႕ System ကေန အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အခ်ိန္အတိုဆံုး ခရီးလမ္းေၾကာင္းေတြကုိ ရွာေဖြေပးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ခရီးသည္ေတြကုိလည္း ယာဥ္ေမာင္းရဲ႕ Grab App က ေပးထားတဲ့အတုိင္း ေမာင္းႏွင္တဲ့ Pick-up/Drop-off လမ္းေၾကာင္းကုိ လုိက္နာဖုိ႔ အေၾကာင္းၾကားထားမွာပါ။ App ကုိ ယံုၾကည္ပါ!