Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

[VietinBank]  Thông tin thẻ không chính xác hoặc số điện thoại tài khoản không trùng với số điện thoại chủ thẻ.

Nguyên nhân:

  • Số thẻ không chính xác
  • Ngày phát hành, tên trên thẻ không chính xác
  • Số CMND không trùng với số CMND đăng ký ở ngân hàng
  • Số điện thoại Moca không trùng với số điện thoại đăng ký ở ngân hàng

Hình ảnh minh họa:

Giải pháp:

  • Khách hàng cần kiểm tra lại thông tin nhập trên Grab/Moca và thông tin trên thẻ xem đã chính xác chưa
  • Khách hàng cần kiểm tra lại số CMND xem đã giống với số đăng ký ở ngân hàng hay chưa. Khách hàng có thể liên kết và nhập lại số CMND
  • Khách hàng cần kiểm tra lại số điện thoại tài khoản Grab/Moca có trùng với số điện thoại đăng ký ở ngân hàng không. Lưu ý: Moca chưa hỗ trợ nếu Khách hàng đã đổi từ đầu 11 số sang 10 số ở ngân hàng.