Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

[Vietcombank]  Giao dịch không thành công: Tài khoản không đủ số dư

Nguyên nhân:

  • Tài khoản thanh toán mặc định liên kết với thẻ Vietcombank đang không đủ số dư để giao dịch.
  • Tài khoản thanh toán mặc định của Khách hàng không phải là tài khoản VNĐ

1 thẻ ATM hoặc Debit quốc tế luôn luôn gắn với một tài khoản ngân hàng. 1 cá nhân có thể tạo nhiều tài khoản ngân hàng, vì thế tài khoản mặc định gắn với thẻ sẽ được chọn khi Khách hàng thực hiện thanh toán hoặc liên kết Ví.

Nhiều Khách hàng chắc chắn tài khoản còn tiền nhưng phải chắc chắn là tài khoản còn tiền đó có đang là tài khoản mặc định gắn với thẻ ATM hoặc Debit không. Khách hàng có thể kiểm tra tài khoản xem còn bao nhiêu tiền và tài khoản nào đang được gắn với ví với hướng dẫn bên dưới.

Hình ảnh minh họa:

Giải pháp:

  1. Khách hàng vui lòng kiểm tra lại để chắc chắn là tài khoản thanh toán của Khách hàng là tài khoản VNĐ
  2. Thẻ VCB chỉ có một nhưng có thể gắn với nhiều tài khoản Khách hàng. Khách hàng vui lòng kiểm tra lại để chắc chắn là tài khoản thanh toán đang liên kết với thẻ đang có đủ tiền để giao dịch.

Kiểm tra tài khoản thanh toán mặc định gắn với thẻ trên Internet Banking.

  • Bước 1: Đăng nhập Internet Banking, ở thanh menu, chọn: Tiện ích gia tăng → Thay đổi tài khoản thanh toán chỉ định
  • Bước 2: Ở phần “Số tài khoản hiện tại” là tài khoản mặc định đang liên kết với thẻ. Khách hàng có thể đổi qua tài khoản có tiền khác ở màn hình này.