Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

[Vietcombank] Liên kết thẻ không thành công: Số điện thoại chưa kích hoạt SMS OTP/ Internet Banking.

Nguyên nhân:

Khách hàng chưa đăng ký Internet Banking và kích hoạt phương thức nhận OTP.

Giải pháp:

1/ Khách hàng vui lòng đăng ký dịch vụ VCB-iB@nking (nếu đã đăng ký, Khách hàng xem tiếp phần 2 để kích hoạt SMS OTP)

Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-iB@nking tại các điểm giao dịch bất kỳ của Vietcombank. Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Quý khách cần:

  • Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký dịch vụ
  •  Chấp nhận các điều kiện và điều khoản trong Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank

2/ Khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước sau để đăng ký và kích hoạt phương thức nhận OTP:

  • Bước 1: Kiểm tra phương thức nhận OTP tại: VCB-iB@anking, Sau đó vào phần “Cài đặt phương thức nhận OTP”

  • Bước 2: Chọn Hình thức nhận mã OTP là “Qua SMS”

  • Bước 3: Xác nhận số điện thoại & số tài khoản, sau đó bấm “Xác nhận”.
  • Bước 4: Sau khi xác nhận thành công, khách hàng vui lòng thử liên kết lại với Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.