Ưu đãi di chuyển từ Grab tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương và Đồng Nai

Đi gần đi xa, ưu đãi Grab cân hết bạn nha. Tự tin mở Grab, đặt xe, nhập mã và chờ bác tài đến đón thôi nè!

Xem ngay danh sách mã khuyến mãi tại các thành phố Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bình Dương bạn nha! 

 

📍 Các ưu đãi áp dụng tại thành phố Đà Nẵng 

🛵 Các mã ưu đãi áp dụng cho dịch vụ GrabBike: 

  • Mã DNBIKE:

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 30.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Đà Nẵng.

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

  • Mã DNBIKEMOCA: 

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 40.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Đà Nẵng.

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho phương thức thanh toán qua thẻ hoặc ví Moca.

🚗 Các mã ưu đãi áp dụng cho các dịch vụ GrabCar: 

  • Mã DNCAR:

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 50.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabTaxi và JustGrab tại Đà Nẵng.

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

  • Mã DNCARMOCA: 

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 50.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabTaxi và JustGrab tại Đà Nẵng.

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho phương thức thanh toán qua thẻ hoặc ví Moca. 

 

📍 Các ưu đãi áp dụng tại thành phố Khánh Hòa 

🛵 Các mã ưu đãi áp dụng cho dịch vụ GrabBike: 

  • Mã KHBIKE:

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 30.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Khánh Hòa. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

🚗 Các mã ưu đãi áp dụng cho các dịch vụ GrabCar: 

  • Mã KHCAR:

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 50.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabTaxi và JustGrab tại Khánh Hòa.

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

 

📍 Các ưu đãi áp dụng tại Bình Dương và Đồng Nai  

🛵 Các mã ưu đãi áp dụng cho các dịch vụ GrabBike: 

  • Mã DNBDBIKE:

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 30.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike, GrabBike Plus, GrabBike Premium tại Đồng Nai và Bình Dương. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

🚗 Các mã ưu đãi áp dụng cho các dịch vụ GrabCar: 

  • Mã DNBDCAR:

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 80.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabTaxi và JustGrab tại Đồng Nai và Bình Dương. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

  • Mã DIXA25:

✔️ Ưu đãi 25% (tối đa 100.000đ) cho chuyến xe từ 200.000đ áp dụng cho dịch vụ GrabCar, GrabTaxi và JustGrab tại Đồng Nai và Bình Dương. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 02/ngày trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

 

Điều kiện và điều khoản áp dụng chung của các mã ưu đãi:

✔️ Số lượt ưu đãi có giới hạn mỗi ngày.

✔️ Mã khuyến mãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế.

✔️ Mã chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.

#GrabBike #GrabCar