Ưu đãi 25% đặt Grab khung giờ sáng

🌞 Sáng đặt Grab đi làm vừa thảnh thơi vừa tiết kiệm

🌦 Mùa này nắng nắng mưa mưa, tạm cất con xe, đặt Grab đi cho tiện nào! Không những tiện mà còn rất lợi với ưu đãi hấp dẫn từ 6:00 – 9:00 đó nha!

🚗 Nhập mã DAYDIGC (*) giảm 25% tối đa 20.000đ cho chuyến GrabCar

🛵 Nhập mã DAYDIGB (*) giảm 25% tối đa 10.000đ cho chuyến GrabBike

👉Đặt xe ngay!


Lưu ý:

✅ (*) Chương trình áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

✅ (*) Chương trình áp dụng cho phiên bản app mới nhất.

✅ (*) Số lượng ưu đãi giới hạn mỗi ngày. Xem chi tiết chương trình tại đây:

👉 Mã DAYDIGC:
– Ưu đãi 25% (tối đa 20.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabCar/ GrabCar Protect/ GrabCar Economy/ GrabCar Plus.
– Áp dụng tại thành phố Hà Nội.
– Áp dụng trong khung giờ 06:00-09:00 mỗi ngày.
– Áp dụng cho mọi hình thức thanh toán.
– Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
– Mỗi người dùng có thể sử dụng ưu đãi tối đa 01 lần/ ngày và 05 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
– Số lượng ưu đãi có giới hạn mỗi ngày.
– Chỉ áp dụng cho người dùng nhận được thông báo.
– Chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất.

👉 Mã DAYDIGB:
– Ưu đãi 25% (tối đa 10.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike/ GrabBike Plus/ GrabBike Premium.
– Áp dụng tại thành phố Hà Nội.
– Áp dụng trong khung giờ 06:00-09:00 mỗi ngày.
– Áp dụng cho mọi hình thức thanh toán.
– Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
– Mỗi người dùng có thể sử dụng ưu đãi tối đa 01 lần/ ngày và 05 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
– Số lượng ưu đãi có giới hạn mỗi ngày.
– Chỉ áp dụng cho người dùng nhận được thông báo.
– Chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất.