Mã ưu đãi di chuyển từ chương trình “Uống mấy ly cũng đi Grab cho khỏe”

Chào các bạn thân mến,

Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình hoạt náo “Uống mấy ly cũng đi Grab cho  khỏe”. Khi nhận được thẻ bài “Ưu đãi di chuyển” từ Grab, bạn sẽ có cơ hội nhận được  Mã Ưu đãi / Unique Code bất kỳ như sau.

📌 Chi tiết điều kiện điều khoản áp dụng Mã ưu đãi / Unique code: 
💚 Mã ưu đãi / Unique code giảm 20.000đ

 • Mã ưu đãi giảm 20.000đ áp dụng với tất cả các dịch vụ GrabBike, GrabBike Plus, GrabCar và GrabCar Plus.
 • Áp dụng mọi phương thức thanh toán.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
 •  Mỗi tài khoản Grab được sử dụng 01 lần suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Ngày kết thúc ưu đãi: 31/12/2023

💚  Mã ưu đãi / Unique code giảm 30.000đ

 • Mã ưu đãi giảm 30.000đ áp dụng với tất cả các dịch vụ GrabBike, GrabBike Plus, GrabCar và GrabCar Plus.
 • Áp dụng mọi phương thức thanh toán.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
 •  Mỗi tài khoản Grab được sử dụng 01 lần suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Ngày kết thúc ưu đãi: 31/12/2023

💚  Mã ưu đãi / Unique code giảm 50.000đ

 • Mã ưu đãi giảm 50.000đ áp dụng với tất cả các dịch vụ GrabBike, GrabBike Plus, GrabCar và GrabCar Plus.
 • Áp dụng mọi phương thức thanh toán.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
 •  Mỗi tài khoản Grab được sử dụng 01 lần suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Ngày kết thúc ưu đãi: 31/12/2023

💚  Mã ưu đãi / Unique code giảm 100.000đ

 • Mã ưu đãi giảm 100.000đ áp dụng với tất cả các dịch vụ GrabBike, GrabBike Plus, GrabCar và GrabCar Plus.
 • Áp dụng mọi phương thức thanh toán.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
 •  Mỗi tài khoản Grab được sử dụng 01 lần suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Ngày kết thúc ưu đãi: 31/12/2023

 

✨ Hướng dẫn áp dụng Mã ưu đãi / Unique code khi đặt chuyến xe di chuyển:

 • Bước 1: Chọn điểm đón và điểm đến.
 • Bước 2: Trượt màn hình lên để xem các loại dịch vụ di chuyển khác và chọn loại dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Bước 3: Nhấn trực tiếp vào mã ưu đãi và nhập Mã ưu đãi / Unique code vừa nhận được này vào thanh tìm kiếm. Nhấn áp dụng để xác nhận sử dụng mã ưu đãi.