Trưa nắng đi GrabCar, ưu đãi tới 50.000đ

Hướng dẫn nhận ưu đãi:

Chỉ 4 bước nữa thôi, bạn sẽ nhận được ưu đãi 30% tối đa 50.000đ từ GrabCar/ GrabCar Plus

  • Bước 1: Scan QR code, ấn đổi ưu đãi “Trưa nắng đi GrabCar”
  • Bước 2: Người dùng nhấn vào “Đổi ngay / Redeem”, sau đó liên hệ PG
  • Bước 3: PG nhấn “Use now / Sử dụng”, nhập mã 4-digit PIN để lấy ưu đãi “Trưa đi GrabCar, ưu đãi tới 50.000đ” sẽ được gửi vào “My Rewards / Ưu đãi của tôi”
  • Bước 4: Người dùng vào Tile “Rewards / Ưu đãi”, chọn “My Rewards / Ưu đãi của tôi” để kiểm tra ưu đãi đã nhận được.

* Vui lòng xem điều kiện và điều khoản áp dụng trên ưu đãi đã nhận được để sử dụng.

Điều khoản & điều kiện áp dụng của ưu đãi “Trưa nắng đi GrabCar, ưu đãi tới 50.000đ”
* Ưu đãi 30% tối đa 50.000đ.
* Áp dụng cho GrabCar/ GrabCar Plus tại tất cả các khu vực ở Tp. Hà Nội.
* Áp dụng cho mọi phương thức thanh toán.
* Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
* Mỗi người dùng được sử dụng tối đa 02 lần.