Hotel Booking Rewards Terms

Điều khoản và Điều kiện

1. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, người dùng Grab sẽ được nhận điểm thưởng GrabRewards cho các khoản thanh toán đủ điều kiện tại Khách sạn với “Chương trình điểm thưởng GrabRewards cho dịch vụ Khách sạn”.

2. Để tích luỹ điểm thưởng GrabRewards từ các khoản thanh toán đủ điều kiện khi sử dụng dịch vụ Khách Sạn, người sử dụng cần phải:

 • Có tài khoản Grab với ví tích lũy điểm GrabRewards và đang là thành viên ở một hạng GrabRewards,
 • Chia sẻ với Grab các thông tin và đồng ý để Grab chia sẻ các thông tin đó với Agoda hoặc Booking.com (“Đối tác”) trước khi thực hiện giao dịch trong mục Khách Sạn,
 • Hoàn thanh giao dịch đặt phòng và/hoặc đặt chỗ trên ứng dụng Grab thông qua mục Khách Sạn cho các dịch vụ từ Đối tác của chúng tôi,
 • Hoàn tất việc lưu trú và thanh toán dưới tên của mỗi người dùng. Tại đây, giao dịch và thanh toán sẽ được xác minh bởi Đối tác của chúng tôi.

3. Chương trình này không được áp dụng cho người dùng đăng ký Grab với số điện thoại có mã vùng của Indonesia (+62).

4. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 tới 31 tháng 7 năm 2022, tỷ lệ điểm tích luỹ dành cho các khoản chi đủ điều kiện tại Khách Sạn được tính dựa trên đơn vị tiền tệ người dùng đã chọn với tất cả các đơn đặt phòng thanh toán trước hoặc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022 được xác định như sau:

 • SG: 4 điểm cho mỗi SGD
 • PH: 6 điểm cho mỗi 100 PHP
 • MY: 1.5 điểm cho mỗi MYR
 • ID: 2 điểm cho mỗi 10.000 rupiah Indonesia
 • VN: 2 điểm cho mỗi 10.000 đồng
 • TH: 2 điểm cho mỗi 16 bạt Thái
 • KH: 2 điểm cho mỗi 3.000 riel Campuchia
 • MM: 2 điểm cho mỗi 1.000 kyat Myanmar
 • Các quốc gia khác: 5 điểm cho mỗi đô la Mỹ

5. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, tỷ lệ điểm tích luỹ dành cho các khoản chi đủ điều kiện tại Khách Sạn với tất cả các đơn đặt phòng được tính dựa trên đơn vị tiền tệ người dùng đã chọn và được xác định như sau:

 • SG: 2 điểm cho mỗi đô la Singapore
 • PH: 3 điểm cho mỗi 100 peso Philippine
 • MY: 0.5 điểm cho mỗi ringgit Malaysia
 • ID: 1 điểm cho mỗi 10.000 rupiah Indonesia
 • VN: 1 điểm cho mỗi 10.000 đồng
 • TH: 1 điểm cho mỗi 16 bạt Thái
 • KH: 1 điểm cho mỗi 3.000 riel Campuchia
 • MM: 1 điểm cho mỗi 1.000 kyat Myanmar
 • Các quốc gia khác: 2 điểm cho mỗi đô la Mỹ

6. Tất cả các tỷ lệ đổi điểm này đều được sử dụng dựa trên tỷ giá hối đoái của ngân hàng do Đối tác lựa chọn và được Đối tác của chung stooi tính toán vào ngày đặt phòng. Tỷ lệ này có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

7. Grab có toàn quyền tuyệt đối, mà không cần đưa ra thông báo trước hay đền bù bằng tiền mặt hoặc hiện vật để:

 • a. Tạm dừng trao điểm thưởng GrabRewards cho đến khi giao dịch và việc lưu trú hoàn tất và được xác minh bởi (các) Đối tác của chúng tôi,
 • Loại hoặc từ chối bất kỳ người tham gia nào khi việc lưu trú và/hoặc thanh toán không mang tên của họ hay được Grab cho là không đủ điều kiện tham gia chương trình, không tuân theo các điều khoản và điều kiện, hay có hành vi mà Grab xem là không hợp lệ hoặc không thể chấp nhận,
 • Thay đổi tỷ lệ tích luỹ điểm thưởng GrabRewards định kỳ,
 • Thêm hoặc xoá bỏ bất kỳ Đối tác nào trong chương trao điểm thưởng,
 • Thay đổi bất kỳ hay toàn bộ các điều khoản hoặc huỷ chương trình trao điểm thưởng.

8. Điểm thưởng GrabRewards được trao trong chương trình trao điểm thưởng này dự kiến được trao 70 ngày sau khi thực hiện thanh toán (ví dụ: ngày thanh toán là mùng 1 tháng 4, ngày nhận điểm bổ sung là mùng 10 tháng 6).

9. Điểm thưởng GrabRewards được trao trong chương trình này sẽ không được tính vào tiêu chuẩn khi xem xét xếp hạng Rewards.

10. Grab không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người dùng, Đối tác hay bên thứ ba nào về các khiếu nại hoặc tổn thất dưới mọi hình thức.