Thử thách đi GrabBike, thắng điểm đổi quà GrabRewards

🏆 Cách thức tham gia thử thách cực kỳ đơn giản!

Bước 1: Chọn mục “Thử thách” trong Ứng dụng Grab.
Bước 2: Chọn “Thử thách đi GrabBike, thắng đổi quà trên GrabRewards”, sau đó chọn “Chấp nhận thử thách” để tham gia và hoàn thành tổng cộng 30 chuyến xe GrabBike, GrabBike Plus hoặc GrabBike Economy trước ngày 30/11/2022.

🛵 Chấp nhận thử thách đi đều GrabBike, vượt qua 7 cấp độ để có cơ hội thắng vé xem phim CGV:

👉Cấp độ 1: Hoàn thành 03 chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabBike Economy – Nhận ngay 200 điểm
👉Cấp độ 2: Hoàn thành thêm 02 chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabBike Economy – Nhận ngay 300 điểm
👉Cấp độ 3: Hoàn thành thêm 05 chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabBike Economy – Nhận ngay 500 điểm
👉Cấp độ 4: Hoàn thành thêm 05 chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabBike Economy – Nhận ngay 800 điểm
👉Cấp độ 5: Hoàn thành thêm 05 chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabBike Economy – Nhận ngay 1.000 điểm
👉Cấp độ 6: Hoàn thành thêm 05 chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabBike Economy – Nhận ngay 1.200 điểm
👉Cấp độ 7: Hoàn thành thêm 05 chuyến xe GrabBike/GrabBike Plus/GrabBike Economy – Nhận ngay 1.500 điểm

💚Tham gia ngay!!!

Điều khoản và điều kiện áp dụng
✅ Thử thách chỉ áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
✅ Thử thách chỉ áp dụng cho người chơi được hiển thị “Thử thách đi GrabBike, thắng đổi quà trên GrabRewards” trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab kể từ 0h00’ ngày 01/11/2022. Theo đó, người chơi cần chọn “Chấp nhận thử thách” để tham gia chương trình.
✅ Thử thách chỉ áp dụng cho phiên bản app mới nhất
✅ Số lượng quà có hạn.

TERM & CONDITION
QUY ĐỊNH CỦA THỬ THÁCH:
✅ Thử thách chỉ áp dụng cho người dùng được hiển thị “Thử thách đi GrabBike, nhận điểm đổi quà trên GrabRewards” trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab kể từ 0h00’ ngày 01/11/2022

✅ Theo đó, người dùng cần chọn “Chấp nhận thử thách” để tham gia chương trình.
✅ Thử thách kéo dài từ 0h00’ ngày 01/11/2022 đến 23h59’ ngày 30/11/2022 hoặc có thể kết thúc sớm khi (các) giải thưởng của Chương trình đã được trao hết, tùy vào thời điểm nào đến trước.
✅ Thử thách sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Thử thách chỉ dành cho một tài khoản Grab, dựa trên quyền truy cập Thử thách hiển thị trên ứng dụng.
✅ Thử thách này không thể được thực hiện lại sau khi đã hoàn thành hoặc thời gian quy định đã kết thúc.
✅ Số điểm được tặng không được tính vào quá trình tích lũy điểm thăng hạng.
✅ Sau khi hoàn thành mỗi cấp độ của thử thách, người dùng thực hiện theo các bước sau để nhận giải thưởng:
– Bước 1: Sau khi nhận được thông báo hoàn thành thử thách, người dùng có thể (i) nhấp vào thông báo đó để vào mục “Ưu đãi của tôi/Rewards” trên ứng dụng Grab để tiến hành đổi quà. Trong trường hợp người dùng muốn tích lũy điểm thưởng thì có thể đổi quà sau.
– Bước 2: Vào mục “Ưu đãi của tôi/My Rewards” trên ứng dụng Grab để kiểm tra quà đã đổi.

OTHERS TERMS & CONDITIONS
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC:
✅ Grab có toàn quyền từ chối trao giải, tước quyền tham dự nếu nghi ngờ hoặc phát hiện người chơi thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo nào trong quá trình tham dự chương trình dưới bất kỳ hình thức nào hoặc quá trình tham gia chương trình “Thử thách” vi phạm các quy định pháp luật hiện hành khác và/ hoặc quy định, chính sách Grab. Bằng việc tham gia chương trình này, người tham gia đồng ý rằng Grab có quyền sử dụng hình ảnh của người chiến thắng Thử thách nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị mà không cần xin phép và/ hoặc chi trả thù lao cho người chiến thắng.
✅ Trong mọi trường hợp, Grab có toàn quyền quyết định người thắng giải, thay thế các phần thưởng trên bằng các phần thưởng khác có giá trị tương đương trong trường hợp phần thưởng ban đầu không có sẵn, bất hợp pháp hoặc không khả thi. Các nội dung được thay đổi này sẽ mặc nhiên có hiệu lực và được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chương trình.
✅ Tất cả các ưu đãi/giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc các hình thức khác.
✅ Người chơi đồng ý rằng quyết định của Grab là quyết định cuối cùng và có hiệu lực áp dụng. Mọi tranh chấp giữa Grab và người chơi phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy trình do Grab công bố và áp dụng tại từng thời điểm.
✅ Người trúng thưởng phải đổi/nhận tất cả giải thưởng trong thời hạn được thông báo bởi Grab. Mọi phần thưởng không được đổi/nhận trong thời gian này sẽ được thu hồi hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Grab sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này.
✅ Bằng việc tham gia chương trình này, bạn xác nhận đã hiểu và chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện quy định tại thể lệ này.
✅ Chương trình không áp dụng cho nhân viên, nhân sự, đối tác có liên quan thực hiện chương trình của Công ty TNHH Grab.
✅ Những điều khoản và điều kiện của chương trình này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, Các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng Tiếng Việt.

#GrabBike #ThuthachdiGrabBike