Thử thách đi GrabBike Economy/GrabCar Economy, thắng vé CGV

CÁCH THỰC HIỆN THỬ THÁCH:🥇Hoàn thành các cấp độ “Thử thách đi GrabBike Economy. GrabCar Economy, thắng vé CGV” để nhận tổng 3.000 điểm GrabRewards đổi vé xem phim 2D CGV chỉ với 2 bước:

 • Bước 1: Chọn mục “Thử thách” trong Ứng dụng Grab.
 • Bước 2: Chọn “Thử thách đi GrabBike Economy. GrabCar Economy, thắng vé CGV”, sau đó chọn “Chấp nhận thử thách” để tham gia và hoàn thành tổng cộng 04 chuyến xe GrabBike Economy hoặc GrabCar Economy trước ngày 31/03/2023.

Chương trình áp dụng tại khu vực hoạt động của GrabBike Economy và GrabCar Economy tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

“Thử thách đi GrabBike Economy. GrabCar Economy, thắng vé CGV”, sẽ có 4 cấp độ như sau (số lượng mã ưu đãi có giới hạn theo thông tin được hiển thị trên Ứng dụng Grab):

 • Cấp độ 1: Hoàn thành 01 chuyến xe GrabBike Economy/GrabCar Economy – nhận ngay 01 mã ưu đãi giảm 10% áp dụng cho chuyến GrabBike Economy/GrabCar Economy tiếp theo.
 • Cấp độ 2: Người dùng thắng giải cấp độ 1 tiếp tục hoàn thành thêm 01 chuyến xe GrabBike Economy/GrabCar Economy – nhận ngay 01 mã ưu đãi giảm 25% áp dụng cho chuyến GrabBike Economy/GrabCar Economy tiếp theo.<br>
 • Cấp độ 3: Người dùng thắng giải cấp độ 2 tiếp tục hoàn thành thêm 01 chuyến xe GrabBike Economy/GrabCar Economy – nhận ngay 1.000 điểm GrabRewards.
 • Cấp độ 4: Người dùng thắng giải cấp độ 3 tiếp tục hoàn thành thêm 01 chuyến xe GrabBike Economy/GrabCar Economy – nhận thêm 2.000 điểm GrabRewards để đổi 01 vé xem phim 2D CGV trên GrabRewards.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

 • Cấp độ 1: 20.000 giải thưởng cho 20.000 người dùng hoàn thành cấp độ 1 sớm nhất, mỗi giải 01 mã ưu đãi giảm 10% áp dụng cho chuyến xe GrabBike Economy/GrabCar Economy.
 • Cấp độ 2: 10.000 giải thưởng cho 10.000 người dùng hoàn thành cấp độ 2 sớm nhất, mỗi giải 01 mã ưu đãi giảm 25% áp dụng cho chuyến xe GrabBike Economy/GrabCar Economy.
 • Cấp độ 3: 1.000 Giải thưởng cho 1.000 người dùng hoàn thành cấp độ 3 sớm nhất, mỗi giải, mỗi giải nhận được 1.000 điểm GrabRewards.
 • Cấp độ 4: 500 giải thưởng cho 500 người dùng hoàn thành cấp độ 4 sớm nhất, mỗi giải nhận thêm 2.000 điểm GrabRewards để đổi 01 vé xem phim 2D CGV trên GrabRewards. Theo đó, người thắng giải cần thực hiện các thao tác như sau để nhận được giải thưởng:
  • Bước 1: Sau khi thắng giải cấp độ 4 và nhận được thêm 2.000 điểm GrabRewards, người thắng giải có thể (i) chọn mục Rewards trên ứng dụng Grab và tiến hành đổi 01 vé xem phim 2D của CGV trên GrabRewards.
  • Bước 2: Vào mục “Ưu đãi của tôi/My Rewards” trên ứng dụng Grab để kiểm tra voucher vé xem phim 2D của CGV.

QUY ĐỊNH CỦA THỬ THÁCH:

 • Thử thách chỉ áp dụng cho người chơi được hiển thị “Thử thách đi GrabBike Economy. GrabCar Economy, thắng vé CGV” trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab kể từ 0h00’ ngày 16/03/2023. Theo đó, người chơi cần chọn “Chấp nhận thử thách” để tham gia chương trình.
 • Thử thách kéo dài từ ngày 16/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023 và sẽ kết thúc khi thời hạn chương trình kết thúc hoặc khi (các) giải thưởng đã được trao hết, tùy vào thời điểm nào đến trước.
 • Thử thách sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Thử thách chỉ dành cho một tài khoản Grab, dựa trên quyền truy cập Thử thách hiển thị trên ứng dụng.
 • Thử thách này không thể được thực hiện lại sau khi đã hoàn thành hoặc thời gian quy định đã kết thúc.
 • Mã ưu đãi dịch vụ GrabBike Economy/GrabCar Economy có hạn sử dụng đến hết 23h59 ngày 30/04/2023.
 • Mã ưu đãi dịch vụ GrabBike Economy/GrabCar Economy chỉ được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
 • Số điểm được tặng không được tính vào quá trình tích lũy điểm thăng hạng.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC:

 • Grab có toàn quyền từ chối trao giải, tước quyền tham dự nếu nghi ngờ hoặc phát hiện người chơi thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo nào trong quá trình tham dự chương trình dưới bất kỳ hình thức nào hoặc quá trình tham gia chương trình vi phạm các quy định pháp luật hiện hành khác và/ hoặc quy định, chính sách Grab.
 • Grab có toàn quyền quyết định điều kiện, xác định người thắng giải, thay đổi thể lệ và điều khoản của chương trình này và có thông báo trước đến người chơi. Các nội dung được thay đổi này đảm bảo không gây bất lợi cho người chơi và sẽ mặc nhiên có hiệu lực và được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chương trình.
 • Tất cả các ưu đãi/giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng có giá trị tương đương nào.
 • Người chơi đồng ý rằng quyết định của Grab là quyết định cuối cùng và có hiệu lực áp dụng. Mọi tranh chấp giữa Grab và người chơi phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy trình do Grab công bố và áp dụng tại từng thời điểm.
 • Người trúng thưởng phải đổi/nhận tất cả giải thưởng trong thời hạn được thông báo bởi Grab. Mọi phần thưởng không được đổi/nhận trong thời gian này sẽ được thu hồi hoặc tiêu hủy hoặc quyên góp hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Grab sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này.
 • Bằng việc tham gia chương trình này, bạn xác nhận đã hiểu và chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện quy định tại thể lệ này.
 • Những điều khoản và điều kiện của chương trình này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, Các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng Tiếng Việt.