Nâng hạng chủ shop hưởng đặc quyền xịn

Hội viên thường
Chủ Shop Bạc
Chủ Shop Vàng
Chủ Shop Bạch Kim
Dưới 5 chuyến mỗi tháng
Hoàn thành tối thiểu 5 chuyến mỗi tháng
Hoàn thành tối thiểu 30 chuyến mỗi tháng
Hoàn thành tối thiểu 75 chuyến mỗi tháng
Bộ Gói Ship cơ bản
Gói Siêu Tốc đồng giá 20K, Gói Thực Phẩm, Gói 4H Siêu Rẻ
Gói Ship Bạc 15 mã
15 mã đồng giá 10K
Gói Ship Vàng 50 mã
50 mã đồng giá 10K
Gói Ship Bạch Kim 120 mã
120 mã đồng giá 10K
Siêu Thị SHOP VIP
Mua sắm mã ship, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Siêu Thị SHOP VIP
Mua sắm mã ship, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Siêu Thị SHOP VIP
Sắm iPhone 12, mã hoàn tiền, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Siêu Thị SHOP VIP
Sắm iPhone 12, mã hoàn tiền, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Hotline chủ shop
028 7109 8566
Đua đơn tháng hoàn tiền tới 500K
Đua đơn tháng hoàn tiền tới 500K
Đua đơn tháng hoàn tiền tới 1 TRIỆU
Hotline chủ shop
028 7109 8566
Hotline chủ shop
028 7109 8566
Hoàn tiền mỗi tháng
Hoàn tiền 500K khi hoàn thành 120 chuyến mỗi tháng
Hotline chủ shop
028 7109 8566

Nâng hạng chủ shop hưởng đặc quyền xịn

Dưới 5 chuyến mỗi tháng
Bộ Gói Ship cơ bản
Gói Siêu Tốc đồng giá 20K, Gói Thực Phẩm, Gói 4H Siêu Rẻ
Siêu Thị SHOP VIP
Mua sắm mã ship, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Hotline chủ shop
028 7109 8566
Hoàn thành tối thiểu 5 chuyến mỗi tháng
Gói Ship Bạc 15 mã
15 mã đồng giá 10K
Siêu Thị SHOP VIP
Mua sắm mã ship, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Đua đơn tháng hoàn tiền tới 500K
Hotline chủ shop
028 7109 8566
Hoàn thành tối thiểu 30 chuyến mỗi tháng
Gói Ship Vàng 50 mã
50 mã đồng giá 10K
Siêu Thị SHOP VIP
Sắm iPhone 12, mã hoàn tiền, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Đua đơn tháng hoàn tiền tới 500K
Hotline chủ shop
028 7109 8566
Hoàn thành tối thiểu 75 chuyến mỗi tháng
Gói Ship Bạch Kim 120 mã
120 mã đồng giá 10K
Siêu Thị SHOP VIP
Sắm iPhone 12, mã hoàn tiền, bộ gói hàng, biển hiệu SHOP VIP
Đua đơn tháng hoàn tiền tới 1 TRIỆU
Hoàn tiền mỗi tháng
Hoàn tiền 500K khi hoàn thành 120 chuyến mỗi tháng
Hotline chủ shop
028 7109 8566
Grab Việt Nam
Forward Together

Công ty TNHH Grab
Địa chỉ: Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp: 0312650437
Đại diện pháp luật: Alejandro Osorio
Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Dịch vụ trung gian thanh toán do Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch Vụ Moca cung cấp. Mã số doanh nghiệp: 0106254974