Số điện thoại thay đổi, tài khoản giữ nguyên

Nếu bạn thay đổi số điện thoại, vui lòng cập nhật số điện thoại mới trong tài khoản Grab để lưu trữ lịch sử chuyến đi, các cài đặt riêng và điểm GrabRewards của bạn.

Xem ngay hướng dẫn dưới đây:

iOS