Quý Đối tác thân mến,

 

Kể từ ngày 01/7/2024, Moca xin thông báo về việc Moca ngừng xử lý các khoản thanh quyết toán cho Đối tác trên nền tảng Grab. Thay vào đó, Grab sẽ đảm nhận việc xử lý các khoản thanh quyết toán này. Sự thay đổi này sẽ KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến các hoạt động, chu kỳ thanh toán tiền hàng đến quý Đối tác.

 

Thông tin chi tiết về nội dung thanh toán tiền hàng cho Đối tác sẽ được gửi trong thông báo tiếp theo của Grab.

Kính chúc Đối tác hoạt động thuận lợi và tăng trưởng doanh thu!

 

Trân trọng,

Đội ngũ Moca.