🥳[MINIGAME] Điền vào chỗ trống, nhận quà đỉnh từ Grab

✌️Tham gia ngay Minigame bên dưới để nhận voucher di chuyển từ GrabCar Plus, đi tới đâu “chill” lễ cũng siêu hời bạn nha!

📌Cách thức tham gia: 

Bước 1: Tương tác với bài viết này (thích, thả tim,…)

Bước 2: Điền vào chỗ trống trên hình bằng cách để lại bình luận bên dưới bài viết và tag 02 người bạn. 

 

📌Cơ cấu giải thưởng: 

Mỗi giải thưởng bao gồm:

+ 02 Mã ưu đãi GrabCar Plus 20%*, giảm tối đa 50.000đ, áp dụng trên toàn quốc và có hạn sử dụng đến hết ngày 31/01/2023; và 

+ 01 Gói Hội Viên đi GrabCar trị giá 200.000đ*, với thời hạn sử dụng trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận phần thưởng.

(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng.

 

📌Cách thức trao giải: 

Phần thưởng được trao cho 03 người tham gia có bình luận được tương tác nhiều nhất. Trong trường hợp số lượng tương tác bằng nhau, Grab sẽ trao giải cho bình luận được gửi sớm nhất.

Kết quả sẽ được công bố ở dưới phần bình luận của bài viết vào ngày 23/12/2022.

Người thắng giải vui lòng liên lạc qua trang Facebook chính thức của Grab: https://www.facebook.com/GrabVN và cung cấp thông tin trước ngày 26/12/2022. Thông tin bao gồm tên người dùng trong ứng dụng Grab và số điện thoại đăng ký sử dụng Grab. 

 

Điều khoản và điều kiện khác:

  • Grab có toàn quyền từ chối trao giải, tước quyền tham dự nếu nghi ngờ hoặc phát hiện người chơi thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo nào trong quá trình tham dự chương trình dưới bất kỳ hình thức nào hoặc quá trình tham gia chương trình vi phạm các quy định pháp luật hiện hành khác và/ hoặc quy định, chính sách Grab. 
  • Trong mọi trường hợp, Grab có toàn quyền quyết định người thắng giải, thay thế các phần thưởng trên bằng các phần thưởng khác có giá trị tương đương trong trường hợp phần thưởng ban đầu không có sẵn, bất hợp pháp hoặc không khả thi. Các nội dung được thay đổi này sẽ mặc nhiên có hiệu lực và được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chương trình. 
  • Tất cả các ưu đãi/giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc các hình thức khác. 
  • Người chơi đồng ý rằng quyết định của Grab là quyết định cuối cùng và có hiệu lực áp dụng. Mọi tranh chấp giữa Grab và người chơi phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy trình do Grab công bố và áp dụng tại từng thời điểm. 
  • Người trúng thưởng phải đổi/nhận tất cả giải thưởng trong thời hạn được thông báo bởi Grab. Mọi phần thưởng không được đổi/nhận trong thời gian này sẽ được thu hồi hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành. Grab sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này. 
  • Bằng việc tham gia chương trình này, bạn xác nhận đã hiểu và chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện quy định tại thể lệ này. 
  • Chương trình không áp dụng cho nhân viên, nhân sự, đối tác có liên quan thực hiện chương trình của Công ty TNHH Grab. 
  • Những điều khoản và điều kiện của chương trình này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, Các Bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, Các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) giải quyết theo thủ tục tố tụng của cơ quan trọng tài này. Nơi giải quyết tranh chấp sẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp sẽ bằng Tiếng Việt. <br>