Hướng dẫn sử dụng Mã Cộng (Plus Code) thay thế cho địa điểm

 

Hướng dẫn sử dụng Mã Cộng (Plus Code) thay thế cho địa điểm

Giờ đây, bạn có thể sử dụng Mã Cộng để xác định vị trí và chia sẻ một địa điểm cụ thể trên ứng dụng Grab một cách hiệu quả. Khi bạn không thể tìm thấy một địa chỉ trên ứng dụng Grab, Mã Cộng là một tính năng tuyệt vời để xác định chính xác địa điểm đó.

Mã Cộng là gì?

Mã Cộng là địa chỉ kỹ thuật số đơn giản, hoạt động tương tự như một địa chỉ thông thường và có thể dễ dàng tìm thấy trên Google Maps. Một ví dụ định dạng của Mã Cộng là “AABB+AB1”, có thể chia sẻ trực tiếp đến Ứng dụng Grab để xác định chính xác vị trí bạn đang cần tìm.

Làm thế nào để tìm địa điểm bằng Mã Cộng?

Vui lòng tham khảo các hướng dẫn lấy Mã Cộng của một địa điểm tại đây.

Sao chép và dán Mã Cộng vào ô tìm kiếm địa chỉ trong ứng dụng Grab, tương tự như cách bạn nhập địa chỉ truyền thống.
Sau khi dán Mã Cộng vào ô tìm kiếm, chọn địa điểm hiển thị Mã Cộng tương ứng trong ứng dụng Grab.

Lưu ý: Nếu bạn cần hỗ trợ sử dụng Mã Cộng, hãy thông báo đến chúng tôi tại đây để được hỗ trợ kịp thời