Hướng dẫn khắc phục lỗi khi kích hoạt Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

[MBBANK] Thẻ chưa mở tính năng thanh toán online. Vui lòng liên hệ ngân hàng phát hành để được hỗ trợ.

Nguyên nhân:

Khách hàng chưa kích hoạt giao dịch trực tuyến cho thẻ ATM.

Giải pháp: có thể kích hoạt bằng 1 trong 2 cách sau

  1. Khách hàng mang CMND/Passport đến quầy giao dịch gần nhất để đăng ký
  2. Kích hoạt theo cú pháp: MB MOINTERNET SOCMND <4 số đầu thẻ> < 4 số cuối thẻ> gửi đến 8136/8162

VD: MB MOINTERNET 122028029 9704 1234 → Gửi 8136 hoặc 8162