Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống virus nCov

(nguồn: Bộ Y tế)