Ưu đãi tặng bạn khi sử dụng dịch vụ GrabCar Chuyến Xa

  • Ưu đãi giảm 20% tối đa 300.000đ.
  • Áp dụng với người dùng lần đầu sử dụng dịch vụ GrabCar Chuyến Xa 4 chỗ (1 chiều)/ 7 chỗ(1 chiều)
  • Áp dụng với mọi hình thức thanh toán.
  • Ưu đãi có hạn sử dụng từ thời điểm nhận đến hết 30/09/2023.