[GrabCar] Góc thông tin tháng 05/2020 bạn nên biết

Trân trọng,

Đội ngũ Grab