GrabBike thảnh thơi di chuyển muôn nơi

Đi gần đi xa, ưu đãi GrabBike cân hết bạn nha. Tự tin mở Grab, đặt xe, nhập mã và chờ bác tài đến đón thôi nè!

🛵 Nhập mã GBXA:

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 20.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike có cước phí tối thiểu 50.000đ tại Bình Dương và Đồng Nai. 

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 25.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike có cước phí tối thiểu 40.000đ tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. 

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 20.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike có cước phí tối thiểu 40.000đ tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế.

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 01 lần/ngày và 02 lần/tháng cho mỗi người dùng. 

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

✔️ Với mỗi chuyến xe có sử dụng mã ưu đãi GBXA, người dùng sẽ nhận thêm:

🔹 Ưu đãi có giá trị tương đương mã đã dùng áp dụng cho dịch vụ GrabBike 

🔹 Ưu đãi được gửi vào mục “Ưu đãi của tôi/ My Rewards” ngay sau khi hoàn thành chuyến xe.

🔹 Có giá trị sử dụng trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được.

🛵 Nhập mã GBXAMOCA:

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 25.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike có cước phí tối thiểu 50.000đ tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 01 lần/ngày và 02 lần/tháng cho mỗi người dùng. 

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán qua Thẻ/Ví Moca

✔️ Với mỗi chuyến xe có sử dụng mã ưu đãi GBXAMOCA, người dùng sẽ nhận thêm:

🔹 Ưu đãi có giá trị tương đương mã đã dùng áp dụng cho dịch vụ GrabBike 

🔹 Ưu đãi được gửi vào mục “Ưu đãi của tôi/ My Rewards” ngay sau khi hoàn thành chuyến xe.

🔹 Có giá trị sử dụng trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được.

🔹 Áp dụng cho phương thức thanh toán không tiền mặt (qua Ví Moca hoặc Thẻ).

🛵 Nhập mã GBGAN:

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 15.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Bình Dương và Đồng Nai. 

✔️  Ưu đãi 15% (tối đa 15.000đ)  áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. 

✔️ Ưu đãi 15% (tối đa 10.000đ) ngoại trừ khung giờ từ 17:00 đến 19:00, áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 01 lần/ngày và 04 lần/tháng cho mỗi người dùng tại Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 01 lần/ngày và 02 lần/tháng cho mỗi người dùng Đà Nẵng và Khánh Hòa

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán.

🛵 Nhập mã GBGANMOCA:

✔️ Ưu đãi 20% (tối đa 20.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. 

✔️ Mã khuyến mãi được áp dụng 01 lần/ngày và 02 lần/tháng cho mỗi người dùng. 

✔️ Áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán qua Thẻ/Ví Moca

 

Điều kiện và điều khoản áp dụng chung của 2 mã:

✔️ Ưu đãi áp dụng tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hải Phòng, Cần Thơ, Vũng Tàu và Thừa Thiên Huế.

✔️ Số lượt ưu đãi có giới hạn mỗi ngày.

✔️ Mã khuyến mãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phần phụ phí này với tài xế.

✔️ Mã chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.