GrabAcademy

Bạn đang cố gắng truy cập GrabAcademy nhưng không thành công bằng đường dẫn liên kết đã được cung cấp.

Để truy cập GrabAcademy, bạn cần đăng nhập vào ứng dụng Tài xế của mình (bật ứng dụng nhưng nhớ tắt thanh sẵn sàng nhận cuốc để không ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn thành bạn nhé).

Khi đã truy cập GrabAcademy thành công, bạn hãy quay lại đường dẫn liên kết vừa rồi (ví dụ: Email hoặc tin nhắn trong ứng dụng) và nhấn vào liên kết một lần nữa để xem thêm chủ đề trong GrabAcademy. Bạn sẽ nhận được nhiều bí quyết hoạt động hiệu quả và thông tin hữu ích ngay lập tức!

Lưu ý cho Đối tác sử dụng hệ điều hành iOS:

Nếu bạn đang dùng điện thoại hệ điều hành iOS, hãy đảm bảo bạn đã cập nhật ứng dụng Tài xế lên phiên bản mới nhất để truy cập GrabAcademy thông qua các liên kết. Xin lỗi bạn vì sự bất tiện này

Bạn cũng có thể truy cập GrabAcademy thông qua mục Hỗ trợ:

  1. Chọn “Xem thêm”
  2. Chọn “Hỗ trợ”
  3. Chọn “GrabAcademy”
  4. Nhấn vào Chủ đề mới để xem danh sách các chủ đề cần tìm hiểu và tham khảo