[Grab] Hướng dẫn Đối tác tham gia lớp Đào tạo Nâng cao Chất lượng Dịch vụ

Đối tác nhấn vào ĐÂY để cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn sau:

Mọi thắc mắc Đối tác có thể xem thêm tại mục Trung tâm trợ giúp trên ứng dụng. Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.