[Grab] Hướng dẫn Đối tác tham gia lớp Đào tạo Nâng cao Chất lượng Dịch vụ

  • Bước 1: Đối tác nhấn vào ĐÂY để cài đặt phần mềm Zoom

  • Bước 2: Đối tác nhấn vào đường dẫn https://grb.to/nangcaodvdax để tham gia đào tạo

Lưu ý:

– Đối tác nhập: họ tên – số ID hoặc CMND để tham gia lớp học.

– Lớp đào tạo trực tuyến sẽ không tổ chức vào các ngày nghỉ lễ/tết (theo quy định của Nhà nước).

Mọi thắc mắc Đối tác có thể xem thêm tại mục Trung tâm trợ giúp trên ứng dụng. Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.