Elementor #160325

🛵🚗 Đi đến trường an toàn và tiết kiệm, đặt Grab di chuyển nha 🥳 #GrabBike #GrabCar #DongHanhCungSinhVien

Điều kiện và điều khoản áp dụng cụ thể:
– Ưu đãi 20% tối đa 50.000d áp dụng cho dịch vụ GrabBike, GrabCar (bao gồm dịch vụ GrabEconomy và Plus) tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
– Mã khuyến mãi không bao gồm Phụ Phí. Người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.
– Ưu đãi áp dụng tại các trường đại học trong danh sách Danh sách trường học
– Không sử dụng cùng với các khuyến mãi khác của Grab.
– Ưu đãi áp dụng trong khung giờ từ 06:00 đến 22:00
– Chỉ áp dụng cho người dùng nhận được thông báo.
– Chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất.
– Mã khuyến mại không có giá trị quy đổi thành tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào.