Trở thành “Đại gia” với gói ưu đãi 850.000đ

 

Bạn đã sẵn sàng trở thành “ĐẠI GIA chỉ trong 3 ngày?

Dễ như một cái búng tay, trong 3 ngày từ 31/0502/06, khi thanh toán không dùng tiền mặt (bao gồm thanh toán qua Thẻ hoặc qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab), bạn sẽ nhận ngay gói ưu đãi lên đến 850.000đ, bao gồm:

 •  Tặng 50.000đ vào Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab
 •  Hoàn tiền 30% (tối đa 150.000đ) trên giao dịch nạp tiền ĐT/ mua thẻ cào qua Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.
 •  Hoàn tiền lên đến 400.000đ khi thanh toán qua hoá đơn Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab.
 •  Ưu đãi 100.000đ x 1 chuyến GrabCar/GrabBike khi thanh toán không dùng tiền mặt (được gửi vào My Rewards/ Ưu đãi của tôi trên ứng dụng Grab).
 •  Ưu đãi 75.000đ x 2  đơn hàng GrabFood có giá trị tối thiểu 100.000đ (được gửi vào My Rewards/ Ưu đãi của tôi trên ứng dụng Grab).

Sử dụng ngay kẻo tuột khỏi tay nha Grabbers ơi!

Lưu ý: 
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.
– Khách hàng không cần tải ứng dụng Moca, mà có thể sử dụng Ví điện tử Moca trực tiếp ngay trên ứng dụng Grab.

 Ưu đãi Điều khoản và điều kiện áp dụng
Tặng 50.000đ vào Ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab

 • Tiền được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng dưới hình thức Rewards/ Ưu đãi.
 • Mỗi khách hàng chỉ nhận 1 Rewards/ Ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Rewards/ Ưu đãi có thời hạn quy đổi là 3 ngày. Nếu quá thời hạn quy đổi Rewards/ Ưu đãi thành tiền vào Ví, khách hàng sẽ KHÔNG THỂ nhận được phần hoàn tiền vào Ví.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.
 • Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
Hoàn tiền 30% cho giao dịch nạp tiền điện thoại qua Ví
 • Hoàn tiền sẽ được hiển thị trong mục “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng sau khi khách hàng hoàn thành giao dịch nạp tiền điện thoại/ mua mã thẻ nạp.
 • Khách hàng cần quy đổi ưu đãi này để nhận hoàn tiền vào tài khoản Ví điện tử trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận Rewards/ Ưu đãi này. Nếu quá thời hạn trên, khách hàng sẽ KHÔNG THỂ nhận được hoàn tiền vào tài khoản Ví điện tử.
 • Mỗi khách hàng chỉ được 1 lần hoàn tiền trong suốt thời gian khuyến mãi.
 • Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Số lượng nạp tiền điện thoại và mã thẻ nạp có giới hạn trong ngày.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
Hoàn tiền lên đến 400.000đ cho giao dịch thanh toán hoá đơn qua Ví
 • Hoàn tiền 50.000đ cho hóa đơn từ 300.000đ đến dưới 500.000đ.
 • Hoàn tiền 100.000đ cho hóa đơn từ 500.000đ đến dưới 1 triệu đồng.
 • Hoàn tiền 200.000đ cho hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên.

Lưu ý:
– Mỗi khách hàng chỉ được nhận 2 lần hoàn tiền (tổng giá trị tối đa là 400.000đ) trong suốt thời gian chương trình diễn ra.
– Ưu đãi sẽ được gửi dưới hình thức Rewards/Ưu đãi trong trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng sau khi khách hàng hoàn thành giao dịch Thanh toán Hóa đơn.
– Khách hàng cần quy đổi Rewards/Ưu đãi để nhận hoàn tiền vào tài khoản ví điện tử trong thời hạn 3 ngày kể từ khi nhận Rewards/Ưu đãi này. Nếu quá thời hạn quy đổi Rewards/Ưu đãi thành tiền vào ví, khách hàng sẽ KHÔNG THỂ nhận được phần hoàn tiền từ giao dịch thanh toán hoá đơn đã thực hiện.
– Số lượt khuyến mãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
– Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
– Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.
– Áp dụng khi thanh toán hoá đơn điện/ nước / điện thoại trả sau.

Ưu đãi 100.000đ x 1 chuyến GrabCar/GrabBike
 • Ưu đãi được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab. Mỗi khách hàng chỉ nhận 1 Rewards/ Ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabCar/GrabBike trên toàn quốc.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.
 • Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng mới nhất.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.
 Ưu đãi 75.000đ x 2  đơn hàng GrabFood
 • Ưu đãi được gửi trực tiếp đến trang “My Rewards/ Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab. Mỗi khách hàng chỉ nhận 2 Rewards/ Ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabFood  tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí. Bạn vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) cho tài xế.
 • Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo.