Có gì “hot” trong Báo cáo
Xu hướng Đặt món ăn và Đi chợ online tại Việt Nam năm 2023?

VN Page Banner

Giải mã những thói quen & hành vi tiêu dùng mới thông qua cách người dùng tìm kiếm, khám phá và mua sắm trên các ứng dụng giao nhận.

Tải về bản báo cáo miễn phí ngay để nắm bắt những thông tin và cơ hội mới, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho năm 2024.