raw-html-encoded

Làm cách nào cải thiện đời sống Đối tác?

Đó là câu hỏi quan trọng, cũng là kim chỉ nam mà Grab đặt ra cho mình từ năm 2012. Chúng tôi đã và vẫn đang nỗ lực cải thiện đời sống của Đối tác bằng rất nhiều chính sách, hoạt động thiết thực, suốt 365 ngày trong năm.

raw-html-encoded

Bạn là Đối tác Tài xế Grab? Bên dưới là cách chúng tôi quan tâm đến bạn, mỗi ngày.

Tải ứng dụng Grab