Đi 1 nhận thêm 4 ưu đãi

  • Đi 1 chuyến xe cùng Grab nhận thêm 4 ưu đãi giảm tối đa 30.000đ.
  • Dành cho người dùng không sử dụng dịch vụ GrabBike/GrabCar trong thời gian 1 tháng gần đây.
  • Chỉ áp dụng cho người dùng được hiển thị ưu đãi.
  • Chỉ áp dụng với phiên bản ứng dụng mới nhất.
  • Áp dụng với mọi phương thức thanh toán.