🍲 Đặt GrabFood giảm hời, gom ưu đãi 100K về dùng 🛵🚙📱

💰 Một vốn mà được tới 5 lời luôn nè mọi người.

U là trời chốt đơn ngay GrabFood bất kỳ*, nhận ngay một “rổ” ưu đãi với tổng giá trị 100.000đ luôn đây:

🛵🚙  02 mã ưu đãi di chuyển giảm 50% tối đa 20.000đ.

🚙🛵  02 mã ưu đãi di chuyển giảm 50% tối đa 25.000đ khi thanh toán qua thẻ/ví Moca.

📱 01 mã ưu đãi nạp tiền điện thoại 10.000đ.

💚 Ố là la còn chờ chi nữa, đặt món mình thích, tích liền ưu đãi xịn mịn để dành dùng đi mọi người ơi!

Điều kiện và điều khoản:

– Mã ưu đãi tặng thêm sẽ được gửi tới người dùng tại mục “Ưu đãi của tôi” khi người dùng hoàn thành đơn hàng GrabFood.
– Chương trình áp dụng từ nay tới hết 30/11/2021.
– Chỉ áp dụng cho người dùng nhận được thông báo này.
– Số lượng ưu đãi mỗi ngày có hạn và chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.