[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 09/07 – 15/07/2018