Chương trình “Ăn ngon mua sắm tiện lợi – Nhận ngay quà diệu kỳ”

Các Điều khoản & Điều kiện chung và Giới hạn Trách nhiệm:

 • Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited và công ty mẹ, các chi nhánh, các công ty con tương ứng không chịu trách nhiệm về việc quảng bá, quản lý hoặc thực hiện Chương Trình  và hoạt động đổi thưởng này. 
 • Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bằng cách tham gia Chương Trình này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited và các công ty và đại lý liên kết (gọi chung là “Disney“) loại trừ trách nhiệm và mọi nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ sự trì hoãn, hủy bỏ hoặc thay đổi chi tiết giải thưởng nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Disney và đối với bất kỳ hành động hoặc hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào.
 • Chương Trình sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 03 năm 2022 hoặc cho đến khi hết số lượng phần thưởng, tùy thời điểm nào đến trước
 • Tính năng thực tế ảo này sẽ ngừng hoạt động sau ngày 30 tháng 4 năm 2022.
 • Để nhận được Gấu bông Disney (“Phần thưởng”), bạn phải đặt một đơn hàng qua GrabSupermarket hoặc GrabFoodcourt với giá trị đơn hàng tối thiểu từ 250.000đ trong thời gian diễn ra Chương Trình. Phần thưởng sẽ được giao cùng với đơn hàng đến địa chỉ đặt hàng của bạn. Phần thưởng được lựa chọn ngẫu nhiên. Grab sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Phần thưởng nào bị mất hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển và sẽ không giải quyết việc thay thế, thanh toán hoặc bồi hoàn.
 • Tất cả các Phần thưởng đều không được chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt.
 • Grab bảo lưu quyền duy nhất và tuyệt đối để rút lại, sửa đổi và/ hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của toàn bộ các điều khoản và điều kiện liên quan đến Chương Trình này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.
 • Các quyết định của Grab trong bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chương Trình sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận.
 • Grab không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng hoặc bên thứ ba hoặc bất kỳ tổn thất nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, mất lợi nhuận, các thiệt hại do trừng phạt, mang tính gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hệ quả hoặc cho các thiệt hại khác và bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến yêu cầu bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm trực tiếp, gián tiếp, bên thứ ba, mang tính hệ quả hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương Trình này.
 • Bằng cách tham gia vào Chương Trình này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Ngoài ra, bạn xác nhận thêm rằng bạn đã đọc và hiểu những điều đã nói ở trên và đồng ý cho phép Grab sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến Chương Trình và phù hợp với Thông báo Bảo mật của Grab. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện của Grab được công bố trên https://www.grab.com/terms-policies/ và các quyết định của Grab mà không có giới hạn hoặc điều kiện. 

 

GRAB ‘THE GIFT OF MAGIC’ WITH DISNEY CAMPAIGN 

General Terms & Limitation of Liability:

 • The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited and each of their respective parent, affiliates, and subsidiaries (collectively, “Disney”) are not responsible for the promotion, administration or execution of this reward redemption campaign (“Campaign”) and/or the delivery of the Prizes, and exclude responsibility and all liabilities arising from the Contest and/or the Prizes.
 • To the fullest extent permitted by law, you acknowledge and agree that by entering this Campaign, The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited. and its associated companies and agents (collectively, “Disney”) exclude responsibility and all liabilities arising from any postponement, cancellation, delay or changes to the prize details beyond Disney’s reasonable control and for any act or default of any third party supplier.
 • The Campaign period is from 25 Feb 2022 to 13 Mar 2022 (“Campaign Period”). 
 • The Campaign’s AR (Augmented Reality) Experience is inclusive of AR scan code which will be valid within the first 3 months from Campaign start date. This AR Experience function will discontinue after 26 April 2022 onwards.
 • In order to redeem a Disney Plushie (“Prize”), you must place one GrabSupermarket or GrabFoodcourt order of at least 250.000đ during the Campaign Period. Prizes are available on a first come first served basis and will be given out randomly.  The Prizes will be sent to the delivery address used in the latest qualifying transaction. Grab will not be liable for any Prizes which are lost or damaged during delivery and no claims for replacement, payment or compensation will be entertained. 
 • All Prizes are non-transferable and cannot be converted into cash. In the unlikely event that a prize should become unavailable for any reason whatsoever Grab reserves the right to substitute a prize which it determines, in its sole discretion, as being of equal value.
 • Grab reserves the sole and absolute right to withdraw, amend and/or alter any part of the whole terms and conditions in relation to this Campaign at any time without giving any prior notice to the Customers and the Customers agree to be bound by those changes.
 • Grab’s decisions in any matter in relation to the Campaign shall be final and conclusive.
 • Grab shall not be liable for any claims by the Customers or third-party claims or losses of any nature, including but not limited to, loss of profits, punitive, indirect, special, incidental, or consequential damages or for other damages and any related claims of any nature, including direct, indirect, third-part, consequential or other damages resulting from or in connection with this Campaign.
 • By taking part in this Campaign, you have indicated that you have read, understood and agreed to be bound by these terms and conditions. Further, you acknowledge that you have read and understood the foregoing and consent to the use of your personal data as set out above and in accordance with Grab’s Privacy Notice. You also acknowledge and agree to be legally bound by Grab’s terms and conditions published on https://www.grab.com/terms-policies/ and decisions of Grab without limitation or qualification. You further agree that all decisions from Grab shall be final and conclusive.