Thể lệ chương trình Deal Chồng Chồng Deal – Giảm thêm phí ship

Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 31/03/2024, GrabFood đồng hành cùng với các Đối tác Nhà hàng và Đối tác Chiến lược đem đến chương trình “DEAL CHỒNG CHỒNG DEAL – GIẢM THÊM PHÍ SHIP” nhằm đem đến cho Người dùng những khuyến mại hấp dẫn.

*Điều kiện và điều khoản áp dụng cho chương trình khuyến mại:
– Ưu đãi cộng dồn từ GrabFood, Đối tác Nhà hàng và Đối tác Chiến lược của GrabFood, lên đến và không vượt quá 50% giá trị đơn hàng;
– Với đơn hàng tối thiểu từ 60.000đ, Người dùng có thể sử dụng thêm ưu đãi giảm thêm lên đến 7.000đ phí giao hàng;
– Ưu đãi chỉ áp dụng cho các Đối tác Nhà hàng đồng hành cùng GrabFood trong chương trình;
– Ưu đãi của Đối tác Chiến lược có hiệu lực khi người dùng sử dụng dịch vụ của Đối tác;
– Số lượng ưu đãi có hạn mỗi ngày;
– Ưu đãi không giới hạn số lần sử dụng trên mỗi Người dùng;
– Ưu đãi áp dụng trên mọi hình thức thanh toán;
– Ưu đãi áp dụng trên giá trị đơn hàng và phí giao hàng, không áp dụng trên phụ phí và phí nền tảng;
– Ưu đãi kéo dài từ ngày 04/03/2024 đến ngày 31/03/2024;
– Ưu đãi chỉ áp dụng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.