GrabExpress | Điều chỉnh kích thước hàng hóa tiêu chuẩn cho các dich vụ Siêu Tốc

Bạn thân mến,

Từ ngày 15/09/2022, Grab thông báo điều chỉnh kích thước hàng hóa tiêu chuẩn áp dụng với các dịch vụ GrabExpress trên toàn quốc, chi tiết như sau:

Chi tiết như sau:

Hiện tại Cập Nhật Điều Chỉnh Mới
Tiêu chuẩn hàng hóa Tối đa 60x60x60cm hoặc 30kg Tối đa 50x40x50cm hoặc 30kg
Các nhóm dịch vụ áp dụng điều chỉnh
(App)
 • Giao hàng nhiều điểm 
 • Giao hàng nhiều điểm (COD), 
 • Giao hàng nhiều điểm (Thực Phẩm), GrabExpress Siêu tốc 
 • GrabExpress Siêu tốc (COD) 
 • GrabExpress Siêu Tốc (COD-500k)
 • GrabExpress Siêu tốc (COD – Giao hàng tận tay) 
 • GrabExpress Siêu Tốc (Thực Phẩm) 
 • GrabExpress Siêu Tốc (Premium) 
 • GrabExpress Mua hộ 
 • Thuê Shipper Riêng – 2 tiếng
 • Thuê Shipper Riêng – 4 tiếng
Phạm vi áp dụng Toàn quốc
Thời gian áp dụng  09/09/2022
Cập Nhật Điều Chỉnh Mới
Tiêu chuẩn hàng hóa Tối đa 50x40x50cm và 30kg
Các nhóm dịch vụ áp dụng điều chỉnh
 • Giao hàng nhiều điểm 
 • Giao hàng nhiều điểm (COD), 
 • Giao hàng nhiều điểm (Thực Phẩm), GrabExpress Siêu tốc 
 • GrabExpress Siêu tốc (COD) 
 • GrabExpress Siêu Tốc (COD-500k)
 • GrabExpress Siêu tốc (COD – Giao hàng tận tay) 
 • GrabExpress Siêu Tốc (Thực Phẩm) 
 • GrabExpress Siêu Tốc (Premium) 
 • GrabExpress Mua hộ 
 • Thuê Shipper Riêng – 2 tiếng
 • Thuê Shipper Riêng – 4 tiếng