Grab for Business – Resources

Thư viện Tư liệu Hỗ trợ
Grab Insights

Grab for Business > Thư viện Tư liệu Hỗ trợ

Bài viết mới nhất

Bằng hệ thống quản lý chi phí hiệu quả, nay Doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc

Tìm hiểu thêm

Công nghệ: Cuộc cách mạng thay đổi ngành dịch vụ Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Xem video

5 cách sắp xếp Doanh nghiệp của bạn nhằm phát triển một cách hiệu quả nhất

Tìm hiểu thêm
Tải xuống

Sổ tay hướng dẫn

  • Phương thức di chuyển dành cho Doanh nghiệp

Hướng dẫn Tổng quan (dành cho Quản trị viên)Tìm hiểu cách thiết lập phương thức thanh toán, thêm nhân viên và tạo cuốc xe Doanh nghiệp
Hướng dẫn Tổng quan (dành cho nhân viên)Tìm hiểu cách kết nối ứng dụng Grab - tài khoản Grab for Business của Doanh nghiệp và tạo cuốc xe Doanh nghiệp
Công cụ: Sản phẩm và Tính năngTổng quan về Grab for Business portal