Bùng nổ siêu sale 6.6, mùa hè đi Grab ngàn ưu đãi

 

🎊 Siêu sale 6.6 Grab hè ngàn ưu đãi

🚗🛵 Thử thách đặt Grab 7 ngày 7 đêm liên tiếp để nhận ưu đãi di chuyển siêu khủng giữa năm, gét gô! Mùa hè mưa nắng thất thường, cứ để Grab yêu thương đón đưa nè!!

🔥 Đặt GrabBike nhập mã GB66, nhận ưu đãi giảm 50% tối đa 10.000đ (*)
🔥 Đặt GrabCar nhập mã GC66, nhận ưu đãi giảm 50% tối đa 20.000đ (*)

✨ Chương trình diễn ra từ 30/05 đến 06/06, lưu mã để nhận ưu đãi vi vu ngay!

 

Xem chi tiết chương trình mã ưu đãi GB66 tại đây

– Ưu đãi 50% (tối đa 10.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabBike/GrabBike Premium/ GrabBike Plus

– Áp dụng tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

– Áp dụng cho mọi phương thức thanh toán.

– Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.

– Mỗi người dùng có thể sử dụng ưu đãi tối đa 02 lần/ngày và 10 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

– Số lượng ưu đãi có giới hạn mỗi ngày.

– Chỉ áp dụng cho người dùng nhận được thông báo.

– Chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất.

 

Xem chi tiết chương trình mã ưu đãi GC66tại đây

– Ưu đãi 50% (tối đa 20.000đ) áp dụng cho dịch vụ GrabCar/ GrabCar Protect/ GrabCar Economy/ GrabCar Plus

– Áp dụng tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.<br> – Áp dụng cho mọi phương thức thanh toán.

– Ưu đãi không bao gồm phụ phí, người dùng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với Đối tác tài xế.

– Mỗi người dùng có thể sử dụng ưu đãi tối đa 02 lần/ngày và 10 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

– Số lượng ưu đãi có giới hạn mỗi ngày.

– Chỉ áp dụng cho người dùng nhận được thông báo.

– Chỉ áp dụng với phiên bản app mới nhất.