Ưu đãi GrabRewards x LazCoin, lời thêm 50%

📣 Aiiiiiii đổi điểm đổi xu nhận thưởng hôngggg?

💚 Aiii có LazCoin thì mang đổi sang điểm GrabRewards, kiếm thêm 50% điểm GrabRewards để dành “chill” ưu đãi.

💚 Aiii có điểm GrabRewards thì mang ra đổi LazCoin, nhận thêm 50% LazCoin tích để dành đổi quà miễn phí lên đến 10 triệu đồng. 

✨ Có gì đổi đó, cần gì đổi nấy nè bà con ơi. Đường nào cũng lời thêm phân nửa, thích nha thích nha!

😍 Chương trình lời 50% diễn ra từ 08/11/2021 (đối với chiều từ điểm GrabRewards qua LazCoin) và 09/11/2021 (đối với chiều từ LazCoin qua GrabRewards) đến 31/12/2021, mọi người xem có xu cần đổi, có điểm cần chuyển thì triển nhanh hưởng ưu đãi đi nèeeee.

Thông tin chương trình:

🚀 Đối với chiều từ ĐIỂM GRABREWARDS ĐỔI THÀNH LAZCOIN, 50% LazCoin được tặng thêm vào thứ ba tuần tiếp sau thời gian giao dịch đổi thành công. 

Ví dụ: Thời gian giao dịch từ 08/11 – 14/11/2021, LazCoin được tặng vào ngày 16/11/2021.

🚀 Đối với chiều từ đổi LAZCOIN THÀNH ĐIỂM GRABREWARDS, 50% điểm GrabRewards được tặng trực tiếp vào tài khoản người dùng theo lịch tặng điểm cụ thể bên dưới

Ví dụ: Thời gian giao dịch từ 09/11 – 14/11/2021, LazCoin được tặng vào ngày 16/11/2021.

🚀 Số lượt ưu đãi có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn thời hạn.

—————-

LazCoins Điểm GrabRewards đổi được Điểm GrabRewards nhận thêm
5 LazCoins 5 điểm 2 điểm
10 LazCoins 10 điểm 5 điểm
20 LazCoins 20 điểm 10 điểm
50 LazCoins 50 điểm 25 điểm
100 LazCoins 100 điểm 50 điểm

🔸  Đổi điểm từ 09 – 14/11/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 16/11/2021

🔸 Đổi điểm từ 15 – 21/11/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 23/11/2021

🔸 Đổi điểm từ 22 – 30/11/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 02/12/2021

🔸 Đổi điểm từ 01 – 05/12/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 07/12/2021

🔸 Đổi điểm từ 06 – 12/12/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 14/12/2021

🔸 Đổi điểm từ 13 – 19/12/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 21/12/2021

🔸 Đổi điểm từ 20 – 26/12/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 28/12/2021

🔸 Đổi điểm từ 27 – 31/12/2021, điểm cộng sẽ được thêm vào tài khoản trong ngày 03/01/2022