GrabBike – Ưu đãi chuyến đi, tặng 2 chuyến về

GrabBike tặng bạn mã 2040 để tận hưởng ưu đãi 20% x 1 chuyến GrabBike và nhận thêm đôi ưu đãi 40% cho 2 chuyến GrabBike và GrabCar tiếp theo trong ngày nè!

Bạn thấy không, đến khuyến mãi còn có đôi, còn bạn thì vẫn ba chấm… Nhanh tay chớp ngay mã ưu đãi để đi kiếm nửa còn lại nào 💚

Thông tin chi tiết chương trình:

 • Nhập mã 2040, giảm 20% (tối đa 30.000đ) x 1 chuyến GrabBike.
 • Nhận ngay ưu đãi giảm 40% x 2 chuyến xe Grab tiếp theo trong ngày, gồm:

               🛵 Ưu đãi 40% (tối đa 30.000đ) x 1 chuyến GrabBike có cước phí tối thiểu 30.000đ

               🚗 Ưu đãi 40% (tối đa 70.000đ) x 1 chuyến GrabCar có cước phí tối thiểu 70.000đ

 • Mỗi khách hàng có thể sử dụng mã 2040 và nhận ưu đãi chuyến đi tối đa 1 lần/ ngày và 4 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với tài xế.
 • Chương trình áp dụng từ ngày 18/08 đến hết ngày 10/09/2020, ở Tp.HCM và Hà Nội.

Điều kiện & điều khoản sử dụng ưu đãi 40% GrabBike:

 • Ưu đãi giảm 40% (tối đa 30.000đ) x 1 chuyến xe có cước phí tối thiểu 30.000đ.
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabBike, GrabBike Premium.
 • Ưu đãi có giá trị sử dụng trong ngày nhận được.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với tài xế.
 • Ưu đãi áp dụng tại Tp.HCM và Hà Nội.

Điều kiện & điều khoản sử dụng ưu đãi 40% GrabCar:

 • Ưu đãi giảm 40% (tối đa 70.000đ) x 1 chuyến xe có cước phí tối thiểu 70.000đ
 • Áp dụng cho các dịch vụ GrabCar, GrabCar Plus.
 • Ưu đãi có giá trị sử dụng trong ngày nhận được.
 • Ưu đãi không bao gồm phụ phí, khách hàng vui lòng thanh toán phụ phí (nếu có) với tài xế.
 • Ưu đãi áp dụng tại Tp.HCM và Hà Nội.