Thử thách “Trở lại hạng Bạch Kim”

1. Đối tượng áp dụng: Người dùng Grab tại Việt Nam thỏa tất cả các điều kiện sau:

  • Là hạng Bạch Kim trên ứng dụng Grab trong khoảng thời gian từ 01/07/2021 đến 31/12/2021
  • Không giữ được hạng Bạch Kim vào thời điểm ngày 31/12/2021 (từ 01/01/2022 đến nay đang ở thứ hạng Thành Viên, Bạc hoặc Vàng trên ứng dụng Grab)
  • Có sử dụng các dịch vụ Grab trong thời gian diễn ra chương trình từ ngày 16/04/2022 đến ngày 28/05/2022

2. Hình thức tham gia: Hoàn tất các chuyến xe/ đơn hàng Grabthanh toán bằng thẻ/ví Moca để hoàn thành thử thách “Trở lại hạng Bạch Kim”

3. Thời gian chương trình: Từ 0:00 ngày 16/04/2022 đến 23:59 ngày 28/05/2022. Chương trình Thử thách có thể kết thúc trước thời hạn nếu số lượng quà tặng đã được trao hết.

4. Phần thưởng của thử thách: Thử thách bao gồm 3 cột mốc:

  • Cột Mốc 1: 15.000 giải thưởng. Người dùng hoàn thành Cột Mốc 1 (xem chi tiết tại “Cách thức tham gia thử thách”) sẽ nhận được 01 giải thưởng, tương ứng 01 mã ưu đãi trong số các mã ưu đãi sau:
   • 5.000 ưu đãi giảm 30% tối đa 15.000 đồng cho chuyến xe GrabBike*
   • 5.000 ưu đãi giảm 30% tối đa 15.000 đồng cho chuyến giao hàng GrabExpress*
   • 5.000 ưu đãi giảm 20% tối đa 20.000 đồng cho chuyến xe GrabCar*
  • Cột Mốc 2: 6.000 giải thưởng. Người dùng hoàn thành Cột Mốc 2 (xem chi tiết tại “Cách thức tham gia thử thách”) sẽ nhận được 01 giải thưởng, tương ứng 01 mã ưu đãi trong số các mã ưu đãi sau:
   • 5.000 ưu đãi giảm 50.000 đồng cho đơn hàng tối thiểu 150.000 đồng từ GrabFood*
   • 1.000 ưu đãi giảm 20%, giảm tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng GrabMart với giá trị bất kỳ*
  • Cột Mốc 3: 5.000 giải thưởng. Người dùng hoàn thành Cột Mốc 3 (xem chi tiết tại “Cách thức tham gia thử thách”) sẽ nhận được 01 phần thưởng, bao gồm:
   • Thông báo nâng cấp lên thành viên Bạch Kim. Việc nâng cấp thứ hạng sẽ được Grab thực hiện trong vòng 02 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình.
   • Người dùng sẽ thấy hạng thành viên được nâng cấp thành Bạch Kim, và được hưởng quyền lợi Bạch Kim kể từ thời điểm cập nhật. Thứ hạng này sẽ được duy trì đến hết ngày 31/12/2022. Để duy trì hạng Bạch Kim sau thời gian này, người dùng cần tích lũy điểm để duy trì thứ hạng theo đúng quy định chương trình thành viên Grab.
   • 1 mã ưu đãi giảm 5.000 đồng cho dịch vụ thẻ nạp điện thoại qua ứng dụng Grab, áp dụng cho mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng*

* Vui lòng xem thông tin chi tiết điều kiện và điều khoản áp dụng trên từng ưu đãi.

5. Cách thức tham gia thử thách:

 • Người dùng cần vào mục “Thử thách” trên ứng dụng Grab, chọn thử thách “Trở lại hạng Bạch Kim”chọn “Chấp nhận thử thách” để bắt đầu thực hiện thử thách. Các giao dịch thỏa điều kiện quy định chỉ được xét duyệt sau khi người dùng chọn “Chấp nhận thử thách” trong mục “Thử thách”.
 • Thử thách bao gồm 3 Cột Mốc:
  • Cột Mốc 1: Hoàn thành 6 đơn hàng hoặc chuyến xe thuộc các dịch vụ Grab, bao gồm các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabMart, GrabExpress, GrabFood. Giá trị mỗi đơn hàng hoặc chuyến xe tối thiểu là 50.000 đồng (chưa áp dụng thuế phí và mã ưu đãi (nếu có)), với hình thức thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử Moca.
  • Cột Mốc 2: Hoàn thành 8 đơn hàng hoặc chuyến xe thuộc các dịch vụ Grab, bao gồm các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabMart, GrabExpress, GrabFood. Giá trị mỗi đơn hàng hoặc chuyến xe tối thiểu là 50.000 đồng (chưa áp dụng thuế phí và mã ưu đãi (nếu có)), với hình thức thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử Moca.
  • Cột Mốc 3: Hoàn thành 10 đơn hàng hoặc chuyến xe thuộc các dịch vụ Grab, bao gồm GrabBike, GrabCar, GrabMart, GrabExpress, GrabFood. Giá trị mỗi đơn hàng hoặc chuyến xe tối thiểu là 50.000 đồng (chưa áp dụng thuế phí và mã ưu đãi (nếu có)), với hình thức thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử Moca.
 • Người dùng sẽ nhận được giải thưởng tương ứng với từng Cột Mốc ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Cột Mốc đó.
 • Sau khi người dùng hoàn thành Cột Mốc, người dùng sẽ nhận được thông báo “Hoàn thành cột mốc” ngay trên ứng dụng Grab. Người dùng có thể kiểm tra giải thưởng tại mục “Ưu đãi của tôi/My Rewards” trong mục Rewards trên ứng dụng Grab.
 • Người dùng cần hoàn thành các Cột Mốc của thử thách trước 23:59 ngày 28/05/2022.
 • Người dùng cần hoàn thành hết từng cấp độ của từng Cột Mốc của thử thách để tiếp tục tham gia cấp độ tiếp theo.
 • Các phần quà của từng Cột Mốc có giới hạn, số lượng quà còn lại của từng Cột Mốc sẽ được thể hiện trên giao diện thử thách của ứng dụng Grab.
 • Quà được phát theo thứ tự ưu tiên cho người hoàn thành nhiệm vụ của từng Cột Mốc sớm nhất. Theo đó, trong trường hợp giải thưởng của từng Cột Mốc hết sớm hơn thời hạn chương trình, người dùng sẽ không nhận được quà từ Cột Mốc đó, và có thể tiếp tục tham gia thử thách để hoàn thành Cột Mốc tiếp theo.
  Thử thách sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Thử thách được thiết kế để dành riêng cho mỗi người dùng và Grab có toàn quyền giới hạn số lượng quyền truy cập của người dùng tham gia Thử
 • Thách trên ứng dụng Grab. Mỗi người dùng Grab chỉ có thể hoàn thành thử thách này 01 lần duy nhất trong suốt thời hạn Chương trình.
 • Thử thách và ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng Grab mới nhất.
 • Grab có quyền từ chối gửi ưu đãi/ điểm thưởng và/hoặc khóa tài khoản Grab của người dùng nếu phát hiện gian lận, lạm dụng và/hoặc bất kỳ hành động không trung thực nào liên quan đến Chương trình

6. Điều kiện & điều khoản khác:

 • Grab có quyền điều chỉnh và/ hoặc thay đổi bất cứ nội dung nào của Điều khoản & Điều kiện của Thử Thách, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với Người dùng Grab và Người dùng Grab đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi này.
 • Các quyết định của Grab trong mọi vấn đề liên quan đến Thử thách sẽ là quyết định cuối cùng và có tính quyết định. Grab sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc yêu cầu của bên thứ ba hoặc tổn thất thuộc bất kỳ tính chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sự sụt giảm lợi nhuận, mất kỳ vọng, thiệt hại mang tính gián tiếp, đặc biệt, hoặc hậu quả hoặc các thiệt hại khác và mọi khiếu nại liên quan thuộc bất kỳ tính chất nào, bao gồm các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, bên thứ ba, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác do hoặc liên quan đến Thử thách này.
 • Grab có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, thay thế phần thưởng này bằng phần thưởng khác có giá trị tương đương, trong trường hợp không có phần thưởng ban đầu, bất hợp pháp hoặc không khả thi.
 • Khi trao thưởng, Grab có thể yêu cầu Người dùng Grab xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc các thông tin khác để xác nhận danh tính người nhận thưởng, nhằm mục đích tránh các trường hợp gian lận. Để tránh nghi ngờ, Grab có toàn quyền từ chối trao thưởng cho Người dùng Grab nếu Người dùng Grab đó không hợp tác trong quá trình xác nhận danh tính.
 • Người dùng Grab phải đổi/nhận tất cả ưu đãi/ giải thưởng trong thời gian quy định. Mọi ưu đãi/ giải thưởng không được đổi/ nhận trong thời gian quy định sẽ được thu hồi (hoặc tiêu hủy hoặc quyên góp hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành). Grab sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này.
 • Trừ khi được quy định khác, tất cả các giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng có giá trị tương đương nào.
  Những điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam và quyền tài phán không độc quyền của tòa án Việt Nam.

7. Các bước tham gia thử thách: 

 • Bước 1: Vào mục “Thử thách” trên ứng dụng Grab, chọn thử thách “Trở Lại Hạng Bạch Kim”
 • Bước 2: Chọn “Chấp nhận thử thách”
 • Bước 3:
  a/ Thực hiện 6 đơn hàng/chuyến xe, mỗi đơn hàng/chuyến xe có giá trị tối thiểu 50.000đ để hoàn thành Cột Mốc 1
  b/ Thực hiện 8 đơn hàng/chuyến xe, mỗi đơn hàng/chuyến xe có giá trị tối thiểu 50.000đ để hoàn thành Cột Mốc 2
  c/ Thực hiện 10 đơn hàng/chuyến xe, mỗi đơn hàng/chuyến xe có giá trị tối thiểu 50.000đ để hoàn thành Cột Mốc 3