Thử thách “Tăng tốc tích điểm với thẻ Visa”

 

 

 1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/03/2022 đến 30/09/2022
 2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: điểm GrabRewards
 3. Địa bàn (phạm vi) khuyến mãi: trên ứng dụng Grab tại Việt Nam
 4. Hình thức khuyến mãi: tặng điểm GrabRewards sau khi người dùng hoàn thành từng cột mốc của từng thử thách thông qua việc chi tiêu bằng thẻ Visa
 5. Địa điểm áp dụng: tất cả các dịch vụ Grab bao gồm: dịch vụ di chuyển Grab (GrabBike/GrabCar), dịch vụ giao hàng GrabExpress, dịch vụ đặt món GrabFood, dịch vụ đi siêu thị GrabMart trên toàn quốc.
 6. Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Chủ thẻ Visa thỏa mãn điều kiện chương trình.
 7. Nội dung chương trình khuyến mãi:
STT Tiêu chí Nội dung chương trình
1 Thời gian áp dụng Tất cả các ngày trong tuần từ 01/03/2022 đến 30/09/2022
2 Đối tượng áp dụng

– Toàn bộ chủ thẻ Visa thỏa một trong hai điều kiện sau:

+ Người dùng lần đầu liên kết thẻ Visa trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022có ít nhất 1 giao dịch trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022

+ Người dùng hiện hữu của Grab đã từng liên kết thẻ Visa trên ứng dụng Grab nhưng chỉ có 1 giao dịch hoặc không có giao dịch nào trong khoảng thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2021 tháng 10/2021 đến tháng 12/2021; và có ít nhất 1 giao dịch trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022.

KHÔNG áp dụng cho người dùng gỡ và liên kết lại thẻ trong thời gian thực hiện chương trình (từ ngày 01/03/2022 – 30/09/2022)

–       Thử thách sẽ hiển thị trên ứng dụng Grab cho người dùng thỏa các điều kiện trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch đầu tiên từ ngày 01/03/2022. Người dùng có thể chủ động kiểm tra trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab.

3 Mặt hàng và địa điểm áp dụng Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab bao gồm: dịch vụ di chuyển Grab (GrabBike/GrabCar), dịch vụ giao hàng GrabExpress, dịch vụ đặt món GrabFood, dịch vụ đi siêu thị GrabMart trên toàn quốc.
4 Điều kiện chương trình

Hoàn thành 3 cột mốc của thử thách, tương ứng 3 chuyến xe/đơn hàng trên ứng dụng Grab theo đúng quy định, thanh toán bằng thẻ Visa để nhận tối đa 700 điểm thưởng GrabRewards, cụ thể:

–       Cột mốc 1: Hoàn thành 1 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị trước khi tính phí dịch vụ và ưu đãi từ 100.000đ trở lên, thanh toán bằng thẻ Visa, nhận 300 điểm GrabRewards cho giao dịch lần thứ 2* trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022.

–       Cột mốc 2: Hoàn thành thêm 1 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị trước khi tính phí dịch vụ và ưu đãi từ 100.000đ trở lên, thanh toán bằng thẻ Visa, nhận 200 điểm GrabRewards cho giao dịch lần thứ 3* trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022.

–       Cột mốc 3: Hoàn thành thêm 1 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị trước khi tính phí dịch vụ và ưu đãi từ 100.000đ trở lên, thanh toán bằng thẻ Visa, nhận 200 điểm GrabRewards cho giao dịch lần thứ 4* trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022.

*Giao dịch lần thứ 1 là giao dịch đầu tiên phát sinh trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022. Thử thách sẽ hiển thị cho người thỏa các điều kiện áp dụng trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch đầu tiên từ ngày 01/03/2022. Người dùng có thể chủ động kiểm tra trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab.

Giá trị tối thiểu cho từng cột mốc thử thách là giá trị được tính trước khi cộng dồn thuế phí và áp dụng mã ưu đãi.

Giá trị tiền thừa của từng cột mốc không được tích lũy dồn cho cột mốc thử thách kế tiếp

Mỗi người dùng Grab chỉ có thể hoàn thành 01 chương trình thử thách duy nhất trong thời gian thực hiện.

Quà tặng tương ứng từng cột mốc có giới hạn số lượng, các cột mốc của thử thách sẽ hiển thị số lượt quà tặng còn lại. Quà sẽ được phát theo thứ tự ưu tiên dựa trên thời gian người dùng hoàn thành điều kiện thử thách của cột mốc.

Điểm được tặng sẽ không được tính vào quá trình tích lũy xét hạng thành viên của Grab.

5 Thời gian và cách thức chi thưởng

–       Điểm được tặng sẽ được phát trực tiếp vào tài khoản người dùng Grab trong vòng 24 giờ kể từ khi người dùng hoàn thành thử thach của từng cột mốc.

–        Chương trình có thể kết thúc sớm hơn tùy vào số lượng ưu đãi còn lại của từng cột mốc của thử thách:

401286, 401520, 401559, 402156, 402204, 402215, 402460, 402534, 402649, 402737, 403013, 403277, 403610, 403686, 403687, 403716, 403754, 403913, 403950, 404052, 404152, 404169, 404184, 404185, 404648, 405082, 405280, 406220, 406453, 406598, 407432, 407459, 407465, 407478, 407656, 407672, 408904, 408905, 408906, 409168, 409546, 409696, 409697, 410742, 410747, 410768, 411061, 411153, 412189, 412472, 412540, 412725, 412975, 412976, 413515, 413516, 413524, 413534, 413535, 413822, 416259, 417354, 418159, 418248, 418560, 419661, 419662, 419834, 420003, 420417, 420692, 420694, 421194, 421494, 421595, 422075, 422076, 422094, 422109, 422149, 422150, 422151, 422589, 422924, 422926, 423238, 423325, 423865, 423960, 427126, 428310, 428695, 430389, 430646, 430782, 432517, 432997, 433070, 435365, 435374, 436308, 436438, 436445, 436467, 436468, 436545, 436546, 436579, 436599, 437374, 437420, 437421, 437841, 437893, 437894, 438103, 442415, 442416, 445093, 445094, 450181, 450255, 450642, 450659, 452404, 453538, 453618, 454107, 454119, 455376, 457271, 457327, 457328, 457353, 457485, 457560, 457561, 458440, 458584, 458761, 459220, 459804, 460066, 461136, 461137, 461138, 461140, 462478, 462842, 462843, 462844, 464384, 466243, 466582, 466583, 466584, 466585, 467964, 468789, 469173, 469174, 469374, 469654, 469655, 469672, 469673, 469674, 469676, 469678, 469682, 469683, 469684, 469685, 470548, 470549, 470570, 470751, 470970, 470971, 471249, 472074, 472075, 472265, 472626, 472674, 475771, 476632, 476636, 477389, 477390, 478097, 478668, 478669, 479138, 479139, 479140, 479155, 479973, 480237, 480246, 480295, 480699, 483542, 483931, 483946, 483960, 483977, 484098, 484803, 484804, 486265, 486279, 486280, 486282, 486283, 486373, 486862, 486863, 489516, 489517, 489518, 490017, 492236, 496614, 496616, 498766, 498767, 498768, 498769, 498795

Cách thức tham gia:

Người dùng Grab thỏa đủ các tiêu chí của chương trình nêu trên có thể tham gia thử thách bằng 2 cách:

Cách 1: Vào mục “Thử thách/Challenge”, chọn thử thách “Tăng tốc tích điểm với thẻ Visa”, chọn “Chấp nhận thử thách” để tham gia

Cách 2: Thực hiện giao dịch thỏa điều kiện của thử thách, bạn sẽ được tự động tham gia và nhận điểm thưởng từ thử thách khi hoàn thành.

Điều kiện & điều khoản

Hoàn thành thử thách trước ngày 30/09/2022

Cấp 1: Thanh toán 01 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị từ 100.000đ trở lên bằng thẻ Visa (được hiểu là giao dịch thứ 2 bằng thẻ Visa trên ứng dụng Grab tính từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022), nhận 300 điểm thưởng GrabRewards

Cấp 2: Thanh toán thêm 01 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị từ 100.000đ trở lên bằng thẻ Visa (được hiểu là giao dịch thứ 3 bằng thẻ Visa trên ứng dụng Grab tính từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022), nhận 200 điểm thưởng GrabRewards

Cấp 3: Thanh toán thêm 01 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị từ 100.000đ trở lên bằng thẻ Visa (được hiểu là giao dịch thứ 4 bằng thẻ Visa trên ứng dụng Grab tính từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022), nhận 200 điểm thưởng GrabRewards

Tổng cộng thanh toán 03 chuyến xe/ đơn hàng Grab theo điều kiện như trên bằng thẻ Visa, nhận tối đa 700 điểm GrabRewards

 • Thử thách chỉ hiển thị cho người dùng thỏa điều kiện tham gia chương trình*
 • Giao dịch lần thứ 1 là giao dịch đầu tiên phát sinh trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022. Thử thách sẽ hiển thị cho người thỏa các điều kiện tham gia* trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch đầu tiên từ ngày 01/03/2022. Người dùng có thể chủ động kiểm tra trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab.
 • Người dùng sẽ được tự động kích hoạt thử thách khi hoàn thành chuyến đi/đơn hàng Grab đầu tiên thỏa điều kiện (được hiểu là giao dịch thứ 2 bằng thẻ Visa trên ứng dụng Grab tính từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022), hoặc người dùng có thể vào mục “Thử thách/ Challenge” chọn ”Chấp nhận” Thử thách “Tăng tốc tích điểm với thẻ Visa” và hoàn thành từng cấp độ trước ngày 30/09/2022.
 • Giá trị của mỗi giao dịch được tính trong thử thách là giá trị trước khi cộng dồn thuế phí và áp dụng khuyến mãi/ mã ưu đãi. Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán qua thẻ Visa.
 • Giá trị tiền thừa của từng cột mốc không được tích lũy dồn cho cột mốc thử thách kế tiếp
 • Áp dụng trên toàn quốc
 • Bạn cần hoàn thành từng cấp độ thử thách để tiếp tục tham gia cấp độ tiếp theo.
 • Thử thách sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Thử thách được thiết kế để dành riêng cho một người dùng và giới hạn cho người dùng có quyền truy cập Thử thách hiển thị trên ứng dụng. Grab có toàn quyền hạn chế số lượng quyền truy cập của người dùng vào tính năng Thử Thách trên ứng dụng Grab. Thử thách chỉ có hiệu lực từ ngày 01/03 đến 30/09/2022.
 • Điểm được tặng sẽ không được tính vào quá trình thăng hạng của người dùng.
 • Điểm được tặng sẽ được phát trực tiếp vào tài khoản người dùng Grab trong vòng 24 giờ kể từ khi người dùng hoàn thành thử thách của từng cột mốc.
 • Các dịch vụ Grab được áp dụng trong thử thách bao gồm: GrabBike, GrabCar, GrabExpress, GrabFood, GrabMart
 • Mỗi người dùng hoàn thành Thử Thách được nhận ba (3) lần điểm thưởng theo ba (3) cấp độ. Thử thách này không thể được thực hiện lại sau khi đã hoàn thành hoặc thời gian quy định đã kết thúc. Thử thách sẽ kết thúc khi khi thời hạn chương trình kết thúc hoặc khi (các) giải thưởng đã được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.
 • Mỗi người dùng Grab chỉ có thể hoàn thành 01 chương trình thử thách duy nhất trong thời gian thực hiện.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản ứng dụng Grab mới nhất.
 • Quà tặng tương ứng từng cột mốc có giới hạn số lượng, các cột mốc của thử thách sẽ hiển thị số lượt quà tặng còn lại. Quà sẽ được phát theo thứ tự ưu tiên dựa trên thời gian người dùng hoàn thành điều kiện thử thách của cột mốc.
 • Số lượng giải thưởng có giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, khi hết giải thưởng, mà không cần thông báo trước.
 • Mỗi Thử thách sẽ không được thực hiện dưới hình thức chia sẻ. Mỗi Thử thách chỉ dành cho một người chơi, dựa trên quyền truy cập Thử thách hiển thị trên ứng dụng. Grab có toàn quyền hạn chế quyền truy cập của người chơi vào tính năng Thử Thách trên ứng dụng Grab.
 • Grab có quyền từ chối gửi ưu đãi/ điểm thưởng nếu phát hiện gian lận.

*Chương trình áp dụng cho người dùng thỏa một trong hai điều kiện sau:

 • Người dùng lần đầu liên kết thẻ Visa trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022 và có ít nhất 1 giao dịch trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022
 • Người dùng hiện hữu của Grab đã từng liên kết thẻ Visa trên ứng dụng Grab nhưng chỉ có 1 giao dịch hoặc không có giao dịch nào trong khoảng thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2021 và tháng 10/2021 đến tháng 12/2021; và có ít nhất 1 giao dịch trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022.

* KHÔNG áp dụng cho người dùng gỡ và liên kết lại thẻ trong thời gian thực hiện chương trình (từ ngày 01/03/2022 – 30/09/2022)

Điều kiện và điều khoản khác

 • Grab có quyền điều chỉnh và/ hoặc thay đổi bất cứ nội dung nào của Điều khoản & Điều kiện của Thử Thách, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với Khách hàng và Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các thay đổi này.
 • Các quyết định của Grab trong mọi vấn đề liên quan đến Thử thách sẽ là quyết định cuối cùng và có tính quyết định. Grab sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc yêu cầu của bên thứ ba hoặc tổn thất thuộc bất kỳ tính chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn, sự sụt giảm lợi nhuận, mất kỳ vọng, thiệt hại mang tính gián tiếp, đặc biệt, hoặc hậu quả hoặc các thiệt hại khác và mọi khiếu nại liên quan thuộc bất kỳ tính chất nào, bao gồm các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, bên thứ ba, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác do hoặc liên quan đến Thử thách này.
 • Grab có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, thay thế phần thưởng này bằng phần thưởng khác có giá trị tương đương, trong trường hợp không có phần thưởng ban đầu, bất hợp pháp hoặc không khả thi.
 • Khi trao thưởng, Grab có thể yêu cầu Khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc các thông tin khác để xác nhận danh tính người nhận thưởng, nhằm mục đích tránh các trường hợp gian lận. Để tránh nghi ngờ, Grab có toàn quyền từ chối trao thưởng cho Khách hàng nếu Khách hàng đó không hợp tác trong quá trình xác nhận danh tính.
 • Khách hàng phải đổi/nhận tất cả ưu đãi/ giải thưởng trong thời gian quy định. Mọi ưu đãi/ giải thưởng không được đổi/ nhận trong thời gian quy định sẽ được thu hồi (hoặc tiêu hủy hoặc quyên góp hoặc hình thức khác theo toàn quyền quyết định của Grab hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành). Grab sẽ không giải quyết bất kì khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến trường hợp này.
 • Trừ khi được quy định khác, tất cả các giải thưởng đều không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt hoặc tín dụng có giá trị tương đương nào.
 • Những điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam và quyền tài phán không độc quyền của tòa án Việt Nam.