Thông báo về việc áp dụng giá cước mới đối với dịch vụ GrabBike tại Hà Nội

[Please scroll down for English]

Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đảm bảo cơ hội thu nhập, tương xứng với thời gian và công sức của Đối tác Tài xế, Grab xin thông báo tới Quý Hành khách cước phí mới áp dụng cho dịch vụ GrabBike tại Hà Nội kể từ ngày 18/05/2021 như sau:

Cảm ơn Quý Hành khách đã luôn ủng hộ dịch vụ GrabBike. Chúng tôi luôn mong muốn tiếp tục mang tới nhiều tiện ích và ưu đãi hơn nữa tới Quý Hành khách trong thời gian tới. 

Để xem thêm thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ GrabBike, vui lòng truy cập Trung Tâm Trợ Giúp.

Trân trọng.

 


 

With the desire to improve service quality to bring a better experience to consumers, and to ensure our driver-partners are compensated fairly for their times and efforts, Grab would like to inform about the application of new rates for GrabBike service in Hanoi since May 18, 2021 as follows:

Thank you for always supporting GrabBike services. We will continue to bring more benefits and incentives to customers in the future, and look forward to accompanying you in everyday travel activities.