Grab | Thông báo điều chỉnh điều kiện áp dụng mức phí đơn hàng nhỏ cho dịch vụ GrabFood tại một số tỉnh thành

Chúng tôi hy vọng bạn yêu thích GrabFood nhiều như chúng tôi yêu thích phục vụ bạn!

Với mong muốn luôn nâng cao hơn nữa trải nghiệm cho người dùng dịch vụ GrabFood, kể từ 0h ngày 17/11/2022, Grab sẽ điều chỉnh điều kiện áp dụng phí đơn hàng nhỏ tại các tỉnh/ thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đắk Lắk. Cụ thể, phí đơn hàng nhỏ áp dụng với các đơn hàng có giá trị tiền hàng (chưa bao gồm cước phí vận chuyển) nhỏ hơn 40.000đ, so với giá trị đơn hàng áp dụng trước điều chỉnh là 50.000đ. 

Điều chỉnh này được áp dụng với mục đích tạo điều kiện để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ giao thức ăn GrabFood.

Để xem thêm thông tin chi tiết liên quan đến dịch vụ GrabFood, vui lòng truy cập Trung Tâm Trợ Giúp.