Thiết lập mã GrabPIN để bảo vệ tài khoản của bạn.

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Grab. Để đảm bảo an toàn cho cho các tài khoản của bạn trên ứng dụng Grab và an tâm hơn sử dụng các dịch vụ Grab, hãy thiết lập ngay mã GrabPIN bằng những bước đơn giản dưới đây:


Chi tiết:

Bước 1: Vào mục “Cài đặt”
Bước 2: Vào “Thiết lập mã PIN”
Bước 3: Nhập mã PIN của bạn
Bước 4: Xác nhận mã PIN của bạn
Bước 5: Xác nhận địa chỉ email của bạn

Thiết lập mã PIN thành công!

Lưu ý: Để thiết lập GrabPIN, bạn cần phải xác thực email đăng ký tài khoản Grab để có thể khôi phục tài khoản trong trường hợp bạn quên mã GrabPIN của bạn.