Nhận thêm ưu đãi GrabFood & 20đ Rewards

Nội dung chương trình

  • Phạm vi áp dụng: Tất cả người dùng GrabFood tại Việt Nam
  • Nội dung chương trình: Đồng ý nhận thêm thông báo về các chương trình ưu đãi hằng ngày của GrabFood. Bạn sẽ nhận được thêm quà tặng là 20đ Rewards ngay khi đồng ý.

Các bước đăng ký nhận thông báo khuyến mãi GrabFood mỗi ngày

Bước 1: Vào More/ Xem thêm > Rewards > My Rewards/ Ưu đãi của tôi

Bước 2: Chọn Ưu đãi NHẬN ƯU ĐÃI GF & THÊM 20 ĐIỂM / RECEIVE GF NOTI TO GET 20 PT

Bước 3: Nhập 4 chữ số 5673 để xác nhận đồng ý

Yêu cầu hủy đăng ký nhận thông báo ưu đãi GrabFood mỗi ngày

Người dùng có thể yêu cầu hủy đăng ký nhận thông báo bằng cách cung cấp số điện thoại tại LINK NÀY.

Điều kiện và điều khoản áp dụng cụ thể

  • Chọn “Sử dụng ngay” và nhập 4 chữ số 5673 để xác nhận đồng ý nhận thêm thông báo ưu đãi từ GrabFood mỗi ngày
  • Người dùng không bị mất thêm điểm khi chọn sử dụng ưu đãi.
  • Người dùng xác nhận đồng ý bằng cách chọn “Sử dụng ngay” sẽ được tặng 20 điểm GrabRewards. Điểm tặng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản của người dùng trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký nhận thêm thông báo ưu đãi.