Tăng tốc tích điểm với thẻ VISA*

*Chỉ áp dụng với người dùng nhận được thông báo chương trình trên ứng dụng Grab

💚 Ưu đãi chỉ dành riêng cho những ai nhận được thông báo này. Với đơn hàng GrabFood và GrabMart được thanh toán bằng thẻ Visa, bạn sẽ được cộng đến 150 điểm GrabRewards*

✨ Chương trình sẽ kéo dài từ 09/12/2021 – 31/12/2021, bạn đừng quên tận hưởng ưu đãi dành riêng cho mình nhé!

———–
*Chi tiết chương trình:
✔️ Mỗi người dùng có 01 cơ hội nhận thêm 150 điểm GrabRewards mỗi ngày khi đặt đơn hàng GrabFood hoặc GrabMart bằng thẻ VISA cho đơn hàng từ 120.000đ, giới hạn 1 lần/người dùng cho cả chương trình
✔️  Chương trình chỉ áp dụng cho người dùng nhận được thông báo về chương trình trong Hộp thư/Inbox của ứng dụng Grab

———

Lưu ý:

  • Số lượng điểm tặng có giới hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn
  • Giá trị đơn hàng là giá trị trước khi tính phí dịch vụ và áp dụng các ưu đãi.
  • Điểm thưởng không được tính vào quá trình tích lũy điểm thăng hạng thành viên2

CHƯƠNG TRÌNH TRƯỚC NGÀY 07/12/2021

💚 Ưu đãi chỉ dành riêng cho những ai nhận được thông báo này. Với đơn hàng GrabFoodGrabMart được thanh toán bằng thẻ Visa, bạn sẽ được cộng từ 150 đến 300 điểm GrabRewards*

✨ Chương trình sẽ kéo dài từ 08/11/2021 – 31/12/2021, bạn đừng quên tận hưởng ưu đãi dành riêng cho mình nhé!

———–
*Chi tiết chương trình:
Mỗi người dùng có 02 cơ hội nhận thêm điểm GrabRewards mỗi ngày khi đặt đơn hàng GrabFood hoặc GrabMart bằng thẻ VISA, cụ thể số điểm như sau:
✔️ Nhận thêm 150 điểm GrabRewards cho đơn hàng từ 120.000đ đến dưới 200.000đ, giới hạn 1 lần/người dùng/ngày.
✔️ Nhận thêm 300 điểm GrabRewards cho đơn hàng từ 200.000đ, giới hạn 1 lần/người dùng/ngày.

———

Lưu ý:

  • Số lượng điểm tặng có giới hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn
  • Giá trị đơn hàng là giá trị trước khi tính phí dịch vụ và áp dụng các ưu đãi.
  • Điểm thưởng không được tính vào quá trình tích lũy điểm thăng hạng thành viên