Siêu Sale 12.12, GrabRewards Hoàn Điểm 50%

💥 Bí kíp được hoàn 111 điểm
👉 Mở GrabRewards là biết ngay!

❣️ Ngày đôi thì chỉ cần ngồi đây mà đổi ưu đãi thôi nè cả nhà ơi. 111 điểm đã sẵn sàng về tay, mọi người chỉ việc đón nhận thôi nè.

💚 Chương trình diễn ra từ 04/11/2022 đến 12/11/2022, ghé GrabRewards đổi ưu đãi tận hưởng ngay nào!

👉 Vào GrabRewards ngay tại đây.

Lưu ý:
💥 Số lượng ưu đãi hoàn điểm có hạn
💥 Giới hạn 5 lượt đổi/ưu đãi/người dùng
💥 Điểm được hoàn từ chương trình không được tính vào tổng điểm tích lũy thăng hạng thành viên
💥 Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn

Điều kiện & Điều khoản áp dụng

Ưu đãi GrabRewards Hoàn 111 Điểm GrabRewards