Siêu Sale 10.10, GrabRewards Hoàn Điểm 50%

🥰 HOÀN ĐIỂM 50% về tay
✨ Chớp ngay cơ hội bạn ơi!

💥 Ú òa! Đưa tay nắm bắt ngay thôi mọi người ơi! Lên GrabRewards đổi ngay các ưu đãi có dấu “HOÀN ĐIỂM 50%” để đổi ưu đãi mua sắm, ăn uống tiết kiệm mà còn “ẵm” về tới 700 điểm luôn nè cả nhà ơi.

💚 Chỉ duy nhất trong 6 ngày từ 07/10/2022 đến 12/10/2022, ghé GrabRewards đổi ưu đãi tận hưởng ngay nào!

Lưu ý:
💥 Số lượng ưu đãi hoàn điểm có hạn
💥 Giới hạn 3 lượt đổi/ưu đãi/người dùng
💥 Điểm được hoàn từ chương trình không được tính vào tổng điểm tích lũy thăng hạng thành viên

Điều kiện & Điều khoản áp dụng

Ưu đãi GrabRewards Hoàn Điểm 50%
tối đa 700 điểm GrabRewards