Thông báo về việc thực hiện theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Kính gửi Quý Hành khách,

Thực hiện theo Nghị Quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 19/10/2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (“Nghị quyết 406”), Grab cập nhật, thông báo những điểm mới của Nghị quyết 406 tới hành khách như sau:

Thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải mà quý Hành khách có nghĩa vụ thanh toán sẽ được giảm 30% trên mức thuế suất thuế GTGT đang áp dụng. Cụ thể, đối với dịch vụ GrabCar, GrabCar Protect, GrabCar Plus, GrabCar Economy, GrabCar RentGrabBike, khoản thuế suất thuế GTGT áp dụng sẽ được giảm 30% của tỷ lệ thuế suất thuế GTGT đang áp dụng (10%).

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Lưu ý:

– Giá cước xe hiển thị trên Ứng dụng trong giai đoạn từ 1/11/2021 đến 31/12/2021 là giá cước đã bao gồm thuế GTGT, với mức thuế suất thuế GTGT áp dụng theo Nghị quyết 406, được xác định là 70%x10%.
– Các hướng dẫn chi tiết từ cơ quan thuế liên quan đến nội dung Nghị quyết 406 (nếu có) sẽ được Grab cập nhật với Quý Hành khách ngay khi có thông tin mới.

Hành khách có thể tham khảo chi tiết nội dung của Nghị quyết 406 tại đây.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab.